Πρόγραμμα Σπουδών

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, όπου παρουσιάζονται όλα τα διδασκόμενα υποχρεωτικά & κατ’ επιλογή μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ).

1o εξάμηνο
6o εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθήματα επιλογής
7o εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Μαθήματα επιλογής
Μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης "Βιομοριακές Επιστήμες & Βιοτεχνολογία"
Μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης "Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία"
8o εξάμηνο
Μαθήματα επιλογής
Μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης "Βιομοριακές Επιστήμες & Βιοτεχνολογία"
ΚωδικόςΜάθημαΘΕΦΕΚECTSΔ.Μ.ΔιδάσκοντεςΠΡΟΜ.Α.
BEE506Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Κατεύθυνση: Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία) 333
BEE609Κυτταρική Νευροβιολογία 34320
BEE610Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-2024
232
BEE611Τεχνολογία Τροφίμων 232
BEE613Γνωστική Νευροεπιστήμη
(Διδασκαλία στα Αγγλικά)
232
BEE706Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση 3366
BEE708Ιχθυολογία 3366
BEE717Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (Εργαστήριο) 34340
BEE723Εξέλιξη και Ανάπτυξη- Προοπτικές στην επιστημονική έρευνα και την υγεία 333
BEE807Γενετική Μηχανική (Θεωρία) 333
BEE808Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής 2355
BEE809Βιολογία του Καρκίνου 3144
BEE810Μοριακή Νευροβιολογία 333
BEE818Μηχανική Βιοδιεργασιών 3366
BEE819Ο κόσμος του RNA 333
BEE830Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή και διαχείριση των τροφίμων 232
BEE831Νευροβιολογία της Γήρανσης
(ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-2024)
24220
BEE832Βιοπληροφορική 2355
BEE834Θέματα εφαρμόσμενης Βιοστατιστικής 1233
BEE906Περιβαλλοντική Τεχνολογία 333
BEE913Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία (Κατεύθυνση: Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία) 333
Μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης "Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία"
ΚωδικόςΜάθημαΘΕΦΕΚECTSΔ.Μ.ΔιδάσκοντεςΠΡΟΜ.Α.
BEE611Τεχνολογία Τροφίμων 232
BEE717Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (Εργαστήριο) 34340
BEE733Πανίδα της Ελλάδας – Χερσαία Ασπόνδυλα 2144
BEE802Λιμναία, ποτάμια, περιβάλλοντα και οργανισμοί (πρώην Λιμνολογία) 3366
BEE807Γενετική Μηχανική (Θεωρία) 333
BEE808Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής 2355
BEE812Υδατοκαλλιέργειες 3376
BEE814Οικολογία Πεδίου 143525
BEE818Μηχανική Βιοδιεργασιών 3366
BEE832Βιοπληροφορική 2355
BEE904Θαλάσσια Βιολογία 3366
BEE906Περιβαλλοντική Τεχνολογία 333

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

9o εξάμηνο
ΚωδικόςΜάθημαECTSΔ.Μ.
BEY901Διπλωματική Εργασία Ι (Πειραματική)3024
10o εξάμηνο
ΚωδικόςΜάθημαECTSΔ.Μ.
BEYA01Διπλωματική Εργασία ΙΙ (Πειραματική)3024

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η

9o εξάμηνο
ΚωδικόςΜάθημαΘΕΦΕΚECTSΔ.Μ.ΔιδάσκοντεςΠΡΟΜ.Α.
10o εξάμηνο
ΚωδικόςΜάθημαECTSΔ.Μ.
BEY1002Διπλωματική Εργασία (Βιβλιογραφική)3024
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φιλοσοφία Σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) είναι να παρέχει στους φοιτητές του στέρεη θεωρητική βάση στις θεμελιώδεις γνωστικές περιοχές της Βιολογίας, εμβάθυνση σε αναδυόμενα βιολογικά πεδία και εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθοδολογίες, ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες που απορρέουν από αυτήν την επιστήμη. Στην καρδιά της φιλοσοφίας του ΒΕΤ βρίσκεται η δυναμική και σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η σύνδεση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με την ερευνητική δραστηριότητα.

Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η προσπάθεια  ισόρροπης κατανομής του φόρτου εργασίας των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το τρίτο έτος σπουδών και η υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους. Στα πρώτα δύο εξάμηνα καλύπτεται εξ ολοκλήρου η βασική γνώση στη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Χημεία και την Πληροφορική ενώ παράλληλα οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές συνιστώσες της επιστήμης της Βιολογίας. Στα δύο εξάμηνα που ακολουθούν οι φοιτητές εισάγονται στην Οργανισμική Βιολογία, τη Βιοχημεία, τη Γενετική, την Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία και την Οικολογία. Στα επόμενα εξάμηνα συμπληρώνεται η εκπαίδευσή τους με τις βασικές γνώσεις τόσο στις μοριακές όσο και στις οργανισμικές επιστήμες, τη σύνδεσή τους με την Εξέλιξη αλλά και τη σημασία της τελευταίας για όλα τα γνωστικά πεδία της Βιολογίας, ενώ παράλληλα διδάσκονται και οι σχετικές εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής.

Οι φοιτητές καθίστανται έτσι με προοδευτικό τρόπο, γνωσιολογικά ικανοί να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν τα μαθήματα επιλογής που τους προσφέρονται στο τρίτο, και ιδιαίτερα στο τέταρτο έτος, πριν ξεκινήσουν την εκπόνηση της Διπλωματικής τους εργασίας με την οποία θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση στο 80% (κατ ελάχιστον ) των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί , διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για τη διεξαγωγή της .

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών

Η ολοκλήρωση του 5-ετούς (10 εξαμήνων) προγράμματος σπουδών του ΒΕΤ οδηγεί σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Ιntegrated Μaster) στην ειδικότητα του Τμήματος.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν:

 1. έχει εγγραφεί για τουλάχιστον 10 διδακτικά εξάμηνα
 2. έχει εξεταστεί επιτυχώς (με προβιβάσιμο βαθμό) σε αριθμό μαθημάτων που εξασφαλίζει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 300 ECTS.

Ο παραπάνω βασικός άξονας σπουδών συνιστά το Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη του πτυχίου (ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).

Ο αριθμός των 300 ECTS (European Credit Transfer System) ισοδυναμεί με αυτόν του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αίτηση για τη λήψη πτυχίου

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την Αίτηση για τη λήψη πτυχίου.

Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου εκφράζεται σε κλίμακα 5-10 με προσέγγιση εκατοστού. Για τον υπολογισμό του, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με το συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι:

 • 1.5 για τα μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες και
 • 2 για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες
 • 5 για τη διπλωματική εργασία

Ο βαθμός του πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:

 • ΑPΙΣΤΑ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 8.50 και 10.
 • ΛΙΑN ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 6.50 και 8.49.
 • ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 5.00 και 6.49.

Αντιστοιχία

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 84620/Ζ1/8.07.2022, το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι αντίστοιχο με το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ως εκ τούτου οι φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής από ή προς αυτό.

Αριθμός Εισακτέων

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, με απόφασή του που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, καθορίζει τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και τις Σχολές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανά ακαδημαϊκό έτος.

Συγκεκριμένα, για το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών έχει οριστεί στους 131.

Εγγραφή

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Τμήμα και, εκτός από περιπτώσεις παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής, παύει να ισχύει με τη λήψη του πτυχίου. Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας (συνήθως 15 ημερών) μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή καθώς και αναλυτικές οδηγίες αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.
Πέραν του αριθμού των εισαγομένων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εγγράφονται στα ΑΕΙ (σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος), μετά από ειδικές εξετάσεις και όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Έλληνες του εξωτερικού, παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό, Κύπριοι, αλλογενείς – αλλοδαποί, ομογενείς υπότροφοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και ορισμένες κατηγορίες αθλητών.

Αφού γίνει η εγγραφή, ο φοιτητής παίρνει από τη Γραμματεία «βεβαίωση εγγραφής» για κάθε χρήση. Ανανέωση εγγραφής γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, η οποία πιστοποιείται με τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου.

Εξετάσεις

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχτηκαν.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

 • Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου
 • Ιουνίου
 • Σεπτεμβρίου

Το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) για τους φοιτητές που απέτυχαν. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, έχει το δικαίωμα, εάν επιθυμεί, να εξεταστεί με απόφαση του Κοσμήτορα , ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και οι οποίοι ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτηση του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο εξαμήνων έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται, εκτός από Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, καθώς και τον Ιούνιο στα δηλωθέντα μέχρι και την τελευταία δήλωση μαθήματα, ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου (άρθρο 21 Εσωτερικού κανονισμού Παν/μίου).

Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι 3 εβδομάδες (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου) και 4 εβδομάδες (Σεπτεμβρίου).

Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις κατά την κρίση του, από την ύλη που έχει διδαχθεί στις παραδόσεις των μαθημάτων (θεωρητικό τμήμα ή εργαστηριακές ασκήσεις).

Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Υγειονομική Περίθαλψη

Η έκδοση φοιτητικού βιβλιαρίου έχει καταργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθ. 31 του Ν. 4452/2017. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ε.Σ.Υ. με πλήρη κάλυψη δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ.

Στέγαση – Φοιτητικές Κατοικίες

Οι φοιτητές που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ενδιαφέρονται να μείνουν σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών, μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών τη σχετική αίτηση, κατά τις ημερομηνίες των εγγραφών τους, στα Τμήματα εισαγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα “Φοιτητική Μέριμνα” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών (2651005466, 2651005467, 2651005390).

eΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Πληροφορίες για την εύρεση στέγης στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (http://enoikiazetai.uoi.gr/) του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παρουσίαση των πληροφοριών για τα διαθέσιμα διαμερίσματα γίνεται ανά κατηγορία διαμερίσματος (τύπος – αριθμός δωματίων) ή ανά ημερομηνία καταχώρισης.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Φοιτητικό Εισιτήριο (πάσο)

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο).

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα “Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Φοιτητικό Εισιτήριο“.

Φοιτηση

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2-3 εβδομάδες για εξετάσεις.

Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Β.Ε.Τ διακρίνονται σε:

 • υποχρεωτικά (Y), τα οποία πρέπει να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές και
 • κατ’ επιλογήν (E), τα οποία επιλέγονται από τον κάθε φοιτητή από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Tμήμα Β.Ε.Τ.

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του Τμήματος και τους διδάσκοντες.

Σε περίπτωση κατάργησης ή αλλαγής τίτλου κάποιου μαθήματος οι φοιτητές που το οφείλουν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό ECTS (300), σε χρόνο όχι λιγότερο από 10 εξάμηνα.

Μερική φοίτηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 33 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4777/2021 οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους. Γι αυτούς κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδ. εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο του ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου

Αναστολή φοίτησης

Οι φοιτητές δικαιούνται να διακόψουν τις σπουδές τους (αναστολή φοίτησης) για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η αίτηση αναστολής γίνεται στην αρχή του ακαδ. έτους. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών και παραδίδουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα. 

Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα μετά από αίτησή τους στο εξάμηνο που βρίσκονταν πριν την αναστολή (βρείτε την αίτηση για αναστολή φοίτησης εδώ).

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Σε πρόγραμμα σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων παραγράφων, η Κ οσμητεία της σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής.

Το ανωτέρω άρθρο ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα ΑΕΙ από το ακαδ. έτος 2021-22 και ύστερα.

Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδώ ν (δηλ. 5 έτη) , ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού  έτους 2020-21.

Επιστημονικές Κατευθύνσεις

Το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και οργανωμένων Θεματικών-Επιστημονικών Κύκλων, που οδηγούν στη λήψη επιπρόσθετης Βεβαίωσης Παρακολούθησης-πέραν του πτυχίου, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει την προτεινόμενη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του κάθε κύκλου. Με τη δυνατότητα αυτή δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο/ κατεύθυνση και να αποκτήσουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό προς τεκμηρίωση μιας πιο επικεντρωμένης εκπαίδευσής . Διευκρινίζεται, ότι η εν λόγω βεβαίωση δεν αντικαθιστά το πτυχίο , του οποίου ο τίτλος παραμένει κοινός για όλους τους αποφοίτους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός από τους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς- Επιστημονικούς Κύκλους:

 • Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία
 • Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία

Τονίζεται, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ότι η επιλογή και παρακολούθηση θεματικού κύκλου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η λήψη της βεβαίωσης ολοκλήρωσης Θεματικού-Επιστημονικού Κύκλου Σπουδών προϋποθέτει τα παρακάτω:

α) παρακολούθηση ικανοποιητικού αριθμού μαθημάτων επιλογής από όσα προτείνει ο συγκεκριμένος Θεματικός-Επιστημονικός κύκλος, ώστε να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 30 ECTS συνολικά κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο από τον κύκλο αυτό. Διευκρινίζεται, ότι τα μαθήματα αυτά αποτελούν υπο-ομάδα του συνόλου των μαθημάτων του 7ου και 8ου εξαμήνου που θα πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει ο/η φοιτητής/τρια, εφόσον σε κάθε περίπτωση θα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας των 30 ECTS/εξάμηνο (60 ECTS/έτος)

β) εκπόνηση ετήσιας πειραματικής διπλωματικής εργασίας σε ερευνητικό θέμα απαραιτήτως συναφές με το συγκεκριμένο Θεματικό-Επιστημονικό κύκλο (η διπλωματική εργασία εκπονείται το 9ο και 10ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 60 ECTS).

Επίσης, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Παιδαγωγικού-Διδακτικού κύκλου μαθημάτων (λινκ που οδηγεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο-βρίσκεται ξεχωριστά στις “Προπτυχιακές Σπουδές”), η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας (βάσει του άρθρου 2, παρ. 3 και του άρθρου 9, παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), καθώς και το άρθρο 111 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’)).

Έτσι, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων επιλογής κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο που εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτισή του, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα 30 ECTS συνολικά για την απόκτηση του Πιστοποιητικού. Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα από το Τμήμα Β Ε Τ. (Βιολογία Ι, Βιολογία ΙΙ και Γενική Οικολογία – που αντιστοιχούν σε συνολικά 18 ECTS), καθώς και επιπλέον μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Β Ε Τ. και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ & Τμήμα Φιλοσοφίας) ώστε να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα απαιτούμενα 12 ECTS. Τα διαθέσιμα μαθήματα από τα άλλα Τμήματα θα ανακοινώνονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Αναδρομικότητα

Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση εκ των υστέρων της Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Θεματικού-Επιστημονικού κύκλου, εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν καλύψει τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Παράλληλη παρακολούθηση

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη παρακολούθηση και των δύο (2) Θεματικών- Επιστημονικών Κύκλων, καθώς η Πειραματική Διπλωματική Εργασία πρέπει να άπτεται ενός μόνο Θεματικού Κύκλου.

Ωστόσο, επιτρέπεται η επιλογή ενός από τους δύο κύκλους και ταυτόχρονα η παρακολούθηση μαθημάτων του άλλου κύκλου ή μαθημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια.

Σε κάθε περίπτωση, κανένας από τους κύκλους απόκτησης των επιπλέον βεβαιώσεων δεν είναι υποχρεωτικός για τους φοιτητές.

Δηλώσεις Μαθημάτων & Συγγραμμάτων

Οι φοιτητές στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου και μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία (σχετική ανακοίνωση αναρτάται στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος), δηλώνουν υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου (μέσω της ιστοσελίδας: https://classweb.uoi.grlassweb.uoi.gr) τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού.

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων γίνονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» (εφόσον ολοκληρωθούν οι δηλώσεις των μαθημάτων).

Εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου.

Φοιτητής/τρια που αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, πρέπει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) να επαναλάβει την παρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα του δήλωση, πάντα μέσα στα πλαίσια του μέγιστου αριθμού μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει.

Αν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει σε επιλεγόμενο μάθημα, μπορεί σε επόμενο εξάμηνο, που προσφέρεται το μάθημα αυτό, να το επαναλάβει ή να το αλλάξει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα από τα προσφερόμενα.

Προϋποθέσεις δήλωσης μαθημάτων

Για τη δήλωση μαθημάτων το Πρόγραμμα Σπουδών θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών προς κατάκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν ήδη αποκτήσει.

Δήλωση μαθημάτων 3ου Εξαμήνου Σπουδών

Η απόκτηση 36 ECTS (επιτυχής παρακολούθηση 6 μαθημάτων) αποτελεί προϋπόθεση ώστε ένας φοιτητής να επιτρέπεται να δηλώσει μαθήματα του 3ου Εξαμήνου.

Δήλωση μαθημάτων 4ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση μαθημάτων του 4ου Εξαμήνου επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει (και άρα έχει δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο) τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το 3ο Εξάμηνο Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων 5ου και 6ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση των μαθημάτων του 3ου Έτους Σπουδών (5ου και 6ου Εξαμήνου) επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει (και άρα έχει δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα) τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το 2ο Έτος Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων 7ου και 8ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση των μαθημάτων του 4ου Έτους Σπουδών (7ου και 8ου Εξαμήνου) επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 126 ECTS από τα υποχρεωτικά μαθήματα των τριών πρώτων Ετών Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων επιλογής

Η δήλωση και παρακολούθηση πολλών μαθημάτων επιλογής προϋποθέτει την προηγούμενη επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων υποχρεωτικών ή άλλων επιλογής μαθημάτων.

Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας

Η δήλωση και εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 192 ECTS.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας φοιτητής δεν μπορεί να καλύψει τις παραπάνω προϋποθέσεις για αποδεδειγμένα πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να επιτρέψει τη δήλωση μαθημάτων κατά παρέκκλιση των κανόνων που έχουν οριστεί.

Κανονισμοί λειτουργίας Εργαστηρίων

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Εργαστηρίων κατά τη διάρκεια των φοιτητικών ασκήσεων ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί:

Α. Λειτουργία Εργαστηρίων

 • Οι ημέρες και ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων καθορίζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, από τον αντίστοιχο διδάσκοντα.
 • Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των φοιτητών πρέπει να τηρείται ακριβώς. Η αποχώρηση γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου της άσκησης ή της ολοκλήρωσής της.
 • Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των φοιτητών από το Εργαστήριο την ώρα της άσκησης εκτός, αν δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου.

Β. Μελέτη, Εξέταση και Διεξαγωγή των Ασκήσεων

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των αποτελεσμάτων τμηματικών ή πτυχιακών εξετάσεων είναι η συμπλήρωση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπονται από την ύλη του μαθήματος.
 • Ο αριθμός των επιτρεπόμενων απουσιών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά το 10% του αριθμού των εργαστηριακών ασκήσεων. Κάθε φοιτητής, του οποίου οι απουσίες ξεπερνούν το ποσοστό αυτό, θα υποχρεώνεται να επαναλάβει τις εργαστηριακές ασκήσεις την επόμενη χρονιά.
 • Κάθε ασκούμενος φοιτητής οφείλει να γνωρίζει το θεωρητικό μέρος της άσκησης, προετοιμαζόμενος κατάλληλα, εφόσον έχει ενημερωθεί προηγουμένως από το αρμόδιο προσωπικό του Εργαστηρίου.

Γ. Καθαριότητα και Τάξη στο Εργαστήριο

 • Για λόγους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας του Εργαστηρίου απαγορεύονται αυστηρά σε διδάσκοντες και διδασκόμενους το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού και ποτών κατά τη διεξαγωγή των ασκήσεων. Οι φοιτητές επιβάλλεται να φορούν άσπρη ποδιά εργαστηρίου σε καλή κατάσταση, για να προφυλάσσονται τα ρούχα τους από τις διαβρωτικές ουσίες και έχουν υποχρέωση να διατηρούν τις θέσεις τους και τα σκεύη καθαρά. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται οι ασκούμενοι φοιτητές να φορούν προστατευτικά γυαλιά.
 • Η παράβαση των πιο πάνω επιφέρει κυρώσεις που μπορεί να κυμαίνονται από την απλή παρατήρηση μέχρι την απομάκρυνση από το Εργαστήριο.
 • Οι φοιτητές εκτελούν μόνο πειράματα ή μετρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ή έχουν υποδείξει οι υπεύθυνοι του Εργαστηρίου.
 • Δεν επιτρέπεται η παρουσία ξένων προσώπων στα Εργαστήρια κατά την διάρκεια των ασκήσεων.

Δ. Παραλαβή Υλικού και Αντιδραστηρίων

 • Τα όργανα και τα αντιδραστήρια για τις ασκήσεις χορηγούνται από το Εργαστήριο.
 • Τα γυάλινα σκεύη χρεώνονται στους ασκούμενους φοιτητές/τριες και σε περίπτωση απώλειας υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν.