Διατμηματικά Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει σε τέσσερα (4) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης, ως ακολούθως:

 1. «Μοριακή – Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία»
  των Τμημάτων Ιατρικής, Β.Ε.Τ. και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε. (εποπτεύον Τμήμα: Ιατρικής)
 2. «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»
  των Τμημάτων Χημείας, Β.Ε.Τ. του Π.Ι. και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου (εποπτεύον Τμήμα Χημείας)
 3. «Ιατρική Χημεία»
  των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Β.Ε.Τ. του Π.Ι. (εποπτεύον Τμήμα: Χημείας)
 4. «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία»
  των Τμημάτων ΠΤΝ, Χημείας, Φυσικής, Β.Ε.Τ., Ιατρικής, Οικονομικών Επιστημών και ΠΤΔΕ του Π.Ι (εποπτεύον Τμήμα ΠΤΝ)

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ΠΜΣ, παρακαλείσθε να μεταβείτε στις ιστοσελίδες των Τμημάτων υπό την εποπτεία των οποίων λειτουργεί το καθένα.