Επικοινωνία

Πληροφορίες

Ωράριο

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές για κάθε διοικητική διαδικασία και παροχή πληροφοριών καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Βρίσκεται στο κτίριο της Διοίκησης (Μεταβατικό κτίριο) στον 1ο όροφο και δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως 13:00.

Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις, η Γραμματεία εξυπηρετεί και καθ’ όλη της διάρκεια του ωραρίου (07:00-15:00).

Στις περιόδους των εγγραφών, των δηλώσεων μαθημάτων ή άλλων διαδικασιών του προγράμματος σπουδών, ισχύει διαφορετικό ωράριο, το οποίο ορίζεται από τη Γραμματεία με ανακοίνωση, ανάλογα με τις ανάγκες.

To Τμήμα Β.Ε.Τ στα Social Media

Επικοινωνήστε μαζί μας!