Ηθολογία – Βιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE714

(Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

ΝΑΙ

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Διερευνάται η σχέση κληρονομικότητας-περιβάλλοντος και της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα από την εξελικτική διαδικασία
 • Μελετώνται συμπεριφορές ζώων που προσφέρονται για σύγκριση με την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω της φυσικής επιλογής
 • Ορισμός του χαρακτήρα της ηθολογίας (συγκριτικής ψυχολογίας)
 • Ένστικτο και μάθηση – Πρότυπα σταθερής δράσης – Εγχάραξη
 • Αισθήσεις (αφή, ακουστικά σήματα, οσφρητικά σήματα, όραση)
 • Ερεθίσματα και σήματα (τύπου αντλίας, τύπου σκανδάλης), έμφυτος
  μηχανισμός αποδέσμευσης
 • Ιδιοχωρία, η έννοια του προσωπικού ζωτικού χώρου
 • Μιμητισμός ως φαινόμενο φυσικής αυτοπροστασίας
 • Κοινωνική οργάνωση (κοινωνικά έντομα, κυρίαρχα και υποτακτικά ζώα). Πλαστικότητα στην κοινωνική οργάνωση των ανώτερων θηλαστικών
 • Επικοινωνία (πολύπλοκες μορφές επικοινωνίας)
 • Ομαδικό κυνήγι
 • Μηχανισμοί αποφυγής του υπερπληθυσμού (άριστο μέγεθος πληθυσμού, κανιβαλισμός, μεταναστεύσεις)
 • Μεταναστεύσεις (εποχικές, μόνιμες)
 • Αλτρουισμός (ανιδιοτελής αλτρουισμός, συγγενικός αλτρουισμός)
 • Βρεφοκτονίες και κανιβαλισμός (γεροντοφαγία, σεξουαλικός κανιβαλισμός)
 • Σεξουαλικότητα: Εξέλιξη, αναπαραγωγή και σεξ. Η βιολογία του σεξ, η μάχη των φύλων, επιλογή από το θηλυκό, σεξουαλικός διμορφισμός, πορνική συμπεριφορά, αιμομιξία, πολυγαμία και μονογαμία, ο ανταγωνισμός του σπέρματος, το φαινόμενο Coolidge, ομοιότητες και διαφορές στη σεξουαλικότητα πιθήκων και ανθρώπων
 • Συναισθήματα (φιλία, θάνατος, μητρική στοργή)
 • Παιχνίδι και κοινωνικότητα
 • Χρήση εργαλείων
 • Συμβολική γλώσσα στους πιθήκους
 • Επιθετικότητα (ειρηνευτικές εκδηλώσεις, η επίδραση των κοινωνικών εμπειριών στην επιθετικότητα)
 • Κοινωνιοβιολογία (κοινωνική συμπεριφορά στη φυσική επιλογή)
 • Η βιολογία της ομορφιάς και του γοήτρου
 • Νεοτονία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να :

 • Κατανοήσουν με αντικειμενικότητα τις διαφορετικές απόψεις που έχουν
  διατυπωθεί σε σχέση με το βιολογικό καθορισμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς και
  τον περιβαλλοντικό – πολιτισμικό καθορισμό.
 • Αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στον άνθρωπο και τα
  πρωτεύοντα θηλαστικά που φανερώνουν συγγένεια και κοινή γενετική βάση αλλά
  ταυτόχρονα και διαφοροποίηση μέσω της εξέλιξης.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Οργάνωση διδασκαλίας

Διαλέξεις

 • Σύνολο ωρών διδασκαλίας μαθήματος κατά εξάμηνο: 39

Μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες

 • Αριθμός ωρών μελέτης για την προετοιμασία του μαθήματος: 15
 • Αριθμός ωρών συναντήσεων με το διδάσκοντα: 5
 • Αριθμός ωρών προετοιμασίας του φοιτητή για τις εξετάσεις: 40

Σύνολο Μαθήματος: 99 ώρες

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Προαιρετική εργασία 20%
 • Γραπτές εξετάσεις με εργασία 80%
 • Γραπτές εξετάσεις χωρίς εργασία 100%
 • Ερευνητική εργασία για φοιτητές ERASMUS 100%

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Καφετζόπουλος, Ε. (1999) Εισαγωγή στην Εξελικτική βιολογία. Αθήνα: Κάτοπτρο.
 • Κούρτοβικ, Δ. (1998) Συγκριτική Ψυχολογία (Ηθολογία). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Κριμπάς, Κ. (2007) Κοινωνιοβιολογία. Αθήνα: Κάτοπτρο.
 • Ροδάκης, Γ. (2001) Εισαγωγή στην εξελικτική βιολογία. Αθήνα: Λίτσας.
 • Burt, A., Trivers, R. (2006) Genes in conflict: The biology of Selfish Genetic Elements.
  Cambridge MA: Belknap Press of Harvard University.