Αλίβερτης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Οργανική Χημεία και Φυσικοχημικές Εφαρμογές Βιοδραστικών Υπερμοριακών Ενώσεων
Στοιχεία επικοινωνίας