Λαμπρακάκης Χαράλαμπος

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Νευροφυσιολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Συναπτική οργάνωση ραχιαίου νωτιαίου μυελού, The synaptic organization of the spinal dorsal horn
  • Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί της αίσθησης του πόνου, Cellular and molecular mechanisms of nociception
  • Νευροβιολογία των υποδοχέων GABAA, Neurobiology of GABAA receptors
  • Ο ρόλος της συναπτικής διαβίβασης σε νευρολογικές διαταραχές, The role of synaptic transmission in neurological disorders