Μεταδιδακτορική Έρευνα – Post Doc

Κανονισμός για Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δείτε το κείμενο του κανονισμού εδώ.