Μικροβιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY503

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Σύντομη ιστορική αναδρομή – οι ρίζες της Μικροβιολογίας
 • Κυτταρική δομή και εξελικτική θεωρία
 • Μικροβιακή ποικιλότητα
 • Μικροσκοπία και κυτταρική μορφολογία
 • Κυτταρικές μεμβράνες και κυτταρικά τοιχώματα
 • Μετακίνηση των μικροοργανισμών
 • Δομές επιφάνειας και έγκλειστα των προκαρυωτών
 • Θρέψη και καλλιέργεια των μικροοργανισμών
 • Θεωρία και πρακτική της μικροβιακής αύξησης
 • Περιβαλλοντικές επιδράσεις στη μικροβιακή αύξηση
 • Επισκόπηση του γονιδίου και της γονιδιακής έκφρασης (Δομή του DNA, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση)
 • Επισκόπηση της γονιδιακής ρύθμισης (αρνητικός και θετικός έλεγχος)
 • Μετάλλαξη και ανασυνδυασμός – τεχνικές βακτηριακής γενετικής in vivo.
 • Μικροβιακή εξέλιξη και συστηματική.
 • Προκαρυωτική ποικιλότητα: Βακτήρια
 • Προκαρυωτική ποικιλότητα: Αρχαία
 • Μικροβιακά γονιδιώματα
 • Μικροβιακά οικοσυστήματα
 • Κύκλος του άνθρακα – συντροφία και μεθανιογένεση – ο κύκλος του άνθρακα στα μηρυκαστικά
 • Κύκλος του αζώτου – αζωτοδέσμευση
 • Αντιμικροβιακοί παράγοντες – αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα
 • Αλληλεπιδράσεις μικροβίων και ανθρώπου (ευεργετικές και επιβλαβείς)
 • Παράγοντες μολυσματικότητας και τοξίνες
 • Παραδείγματα ασθενειών μικροβιακής αιτιολογίας (Corynebacterium και διφθερίτιδα, Mycobacterium και φυματίωση, Helicobacter pylori και γαστρικά έλκη, Yersinia pestis και πανώλη, Clostridium tetani και τέτανος, Vibrio cholerae και χολέρα)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κεντρικός άξονας του μαθήματος είναι η κατανόηση της βασικής βιολογίας των μικροοργανισμών καθώς και των μηχανισμών που διέπουν τη δομή, τη λειτουργία αλλά και το ρόλο των μικροοργανισμών στο περιβάλλον.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές :
Θα είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιότητες, το ρόλο και τη λειτουργία των μικροοργανισμών στο περιβάλλον αλλά και τις σχέσεις των μικροοργανισμών τόσο μεταξύ τους όσο και με τον άνθρωπο.

 • Θα είναι σε θέση να κατανοούν βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη βιολογία των μικροοργανισμών.
 • Θα γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των φύλων τόσο των Βακτηρίων όσο και των Αρχαίων, καθώς επίσης και σημαντικών γενών/ειδών με ιδιαίτερη σημασία για το περιβάλλον, τη γεωργία, τη κτηνοτροφία αλλά και την υγεία και την ασθένεια.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με την εξελικτική σκέψη και θα μπορούν να απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των μικροοργανισμών υπό το φως της εξέλιξης.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά εργαστηριακά εργαλεία της Μικροβιολογίας, όπως η εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών, η καταμέτρηση μικροοργανισμών σε περιβαλλοντικά δείγματα και βιολογικά υγρά, ο χαρακτηρισμός και η ταυτοποίηση μικροοργανισμών, με σκοπό να μπορούν να σχεδιάζουν την ερευνητική μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για να δοθεί απάντηση σε ένα επιστημονικό ερώτημα.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακή Άσκηση: 18
 • Διαδραστική διδασκαλία:    3
 • Αυτόνομη μελέτη: 100

Σύνολο Μαθήματος: 160

Αξιολόγηση φοιτητών

Θεωρία (80%)

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Θέματα σύντομης ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων

Εργαστήριο: (20%)

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση πειραματικών δεδομένων
 • Επίλυση προβλημάτων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Brock, Βιολογία των Μικροοργανισμών Τόμος Ι και ΙΙ, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.