Γιώτης Χαρίλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Λειτουργική Βιολογία Φυτών
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Φωτοσυνθετική φυσιολογία (Photosytnhetic physiology)
  • Ο ρόλος των ατμοσφαιρικών μεταβολών στην μακροεξέλιξη των φυτών (The role of atmospheric change in shaping plant macroevolution)
  • Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη φυσική βλάστηση και την παραγωγικότητα φυτών μεγάλης καλλιέργειας (Climate Change impacts on natural vagetation and crop productivity)
  • Τεχνολογίες αύξησης της δέσμευσης ατμοσφαιρικού άνθρακα με βάση τα φυτά (Enhanced plant-mediated carbon sequestration technologies)