Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY105

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Ναι

Περιεχόμενα μαθήματος

Υπολογιστές και Πληροφορική, Υλικό και Περιφερειακές Μονάδες, Ο Υπολογιστής ως Σύστημα, Επεξεργασία Δεδομένων, Αποθήκευση Πληροφοριών, Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνίες, Διαδίκτυο και Εφαρμογές, Γραφικά Υπολογιστών, Πολυμέσα, Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού, Συστήματα Λογισμικού, Πληροφοριακά Συστήματα.

Εργασία σε παραθυρικό περιβάλλον, Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Σχεδιασμός και Δημιουργία Παρουσιάσεων, Εφαρμογές Διαδικτύου, Εργασία σε Περιβάλλον Unix, Σχεδιασμός και Δημιουργία Προγραμμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Εξοικείωση των φοιτητών με το περιεχόμενο της Πληροφορικής, τις έννοιες, τα εργαλεία και τις δυνατότητες εφαρμογής που μπορεί να έχει γενικότερα αλλά και ειδικά στο χώρο της Βιολογίας. Επίσης η απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και λογισμικών πακέτων ευρύτατα διαδεδομένων.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακή Άσκηση: 36
 • Ομαδική εργασία: 26
 • Μελέτη θεωρίας: 39
 • Μελέτη εργαστηρίου: 36

Σύνολο Μαθήματος: 176

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Γραπτή Εργασία
 • Εργαστηριακή Εργασία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Peter Norton, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική, G. Beekman και Β. Beekman, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ, 2014