Ψαρροπούλου Αικατερίνη

Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο
Φυσιολογία Ζώων
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Φυσιολογία και φαρμακολογία εγκεφαλικών νευρώνων ιπποκάμπου και φλοιού
  • Φυσιολογία χολινεργικών (μουσκαρινικών) υποδοχέων κατά την ανάπτυξη ΚΝΣ
  • Νευρωνική πλαστικότητα μετά από επιληπτικές κρίσεις κατά την ανάπτυξη
  • Μηχανισμοί επιληπτικών κρίσεων κατά την ανάπτυξη ΚΝΣ
  • Νευρωνική λειτουργία (ΚΝΣ) μετά από έκθεση σε αλκοόλη κατά την ανάπτυξη ΚΝΣ