Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των ΑΕΙ, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

Παρακάτω θα βρείτε με αλφαβητική σειρά τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.

Μελά Χάρις
Αντικείμενο: Εργαστήριο Βοτανικής & Υδροβιολογίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009018