Εργαστήριο Βιοπληροφορικής

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Παπαλουκάς Κωνσταντίνος