Πηλίδης Γεώργιος

(Ομότιμος Καθηγητής)

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων-Indoor and outdoor air pollution
  • Διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων-management of agricultural and livestock wastes
  • Αναλύσεις οργανικών παραμέτρων σε πόσιμα και επιφανειακά νερά-Analysis of organic parameters in drinking and surface waters
  • Διαχείριση τροφικών υπολειμμάτων μέσω κομποστοποίησης-Management of food residues through composting