Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος

Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)  επιτελεί εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

Παρακάτω θα βρείτε με αλφαβητική σειρά τα μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.

Βαθμίδα: Άλλο
Γνωστικό αντικείμενο: Μαθήματα Βιολογικού Περιεχομένου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007376
Βαθμίδα: Άλλο
Γνωστικό αντικείμενο: Οργανική Χημεία & Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007348
Βαθμίδα: Άλλο
Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007359
Βαθμίδα: Άλλο
Γνωστικό αντικείμενο: Ζωολογία - Φυσιολογία Ζώων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009030
Βαθμίδα: Άλλο
Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημική Μηχανική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651008049