Θυφρονίτης Γεώργιος

(Ομότιμος Καθηγητής)

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Κυτταρική και Μοριακή Ανοσολογία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • T-cell signaling
  • Cytokine regulation in experimental autoimmune encephalomyelitis