Νευροβιολογία της Γήρανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE831

No data was found
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint
 • Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course
 • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 • Αμεση επικοινωνία με την/τους διδάσκουσα/ντες με e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

Το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Γενικές θεωρίες της γήρανσης (Μηχανισμοί, Αρχές Βιοφυσικής, Μεταλλάξεις, Εξέλιξη & Γήρανση, Σύνθεση θεωριών)
 2. Μηχανισμοί γήρανσης (Ρύθμιση έκφρασης γονιδίων, Μιτοχόνδρια και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, μοριακή ανακύκλωση & γήρανση, νευρωνική καταστροφή από τους προδρόμους της αμυλοειδούς β-πρωτείνης)
 3. Η οντογένεση και η εξέλιξη σαν μέρος της διαδικασίας της γήρανσης.
 4. Κυτταρικές και ιστολογικές αλλαγές που προκαλεί η γήρανση
  (νευρωνικός θάνατος, εγκεφαλικός φλοιός: μορφομετρία και νευροαπεικονιστικές τεχνικές, ιστολογικοί δείκτες και η σημασία τους, αλλαγές στην λευκή ουσία, νευρωνικός θάνατος στο μυεντερικό πλέγμα, αλλαγές στο περιφερικό νευρικό σύστημα, εκφυλισμός γλοιακών κυττάρων, αγγειακές αλλαγές, η νεοπλασία σαν μοντέλο γήρανσης, ασθένειες που συνδέονται με το γήρας: νευροπαθολογικές αλλαγές στην άνοια και την νόσο του Παρκινσον)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα «Νευροβιολογία της γήρανσης» εξετάζει τις σύγχρονες γνώσεις σχετικά με τους μηχανισμούς γήρανσης των νευρικών κυττάρων και κατ’επέκταση του νευρικού συστήματος. Η γήρανση, από νευροβιολογική άποψη, μπορεί να περιγραφεί και σαν σταδιακή μείωση της δυνατότητας συντήρησης και επιδιόρθωσης του νευρικού ιστού. Αν και φυσικό φαινόμενο, η γήρανση προκαλεί μιά σταδιακή πτώση των πνευματικών και σωματικών λειτουργιών με επακόλουθη χειροτέρευση της ποιότητας ζωής. Η βασική έρευνα των κυτταρικών μηχανισμών της αποσκοπεί στην, κατά το δυνατόν, καθυστέρηση της έναρξης της, καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των γηρασκόντων μελών της κοινωνίας. Οι μηχανισμοί γήρανσης του οργανισμού αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους τομείς βασικής και εφαρμοσμένης βιοιατρικής έρευνας, λόγω και της αύξησης του ποσοστού των υπερήλικων ατόμων στην κοινωνία, αλλά και του οικονομικού και κοινωνικού κόστους που συνεπάγεται η φροντίδα τους.

Το μάθημα «Νευροβιολογία της γήρανσης» είναι μάθημα εφαρμογών και στηρίζεται στις βασικές γνώσεις που ο/η φοιτητής/τρια έχει αποκτήσει από τα μαθήματα κορμού όπως η βιοχημεία, γενετική, φυσιολογία, μοριακή βιολογία, αναπτυξιακή βιολογία κλπ Οι νέες γνώσεις που θα αποκτηθούν εστιάζονται στους μηχανισμούς γήρανσης του νευρικού συστήματος με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών έρευνας.

Οι φοιτητές αποκτούν την δυνατότητα να συνδυάζουν πληροφορίες προερχόμενες από βασική (in vitro, in vivo) και κλινική έρευνα, να συγκρίνουν και να αξιολογούν τα ερευνητικά αποτελέσματα και κατά συνέπεια να εκτιμούν την βαρύτητα τους.

Εξοικειώνονται με τον σχεδιασμό επιστημονικής έρευνας και την σύνθεση της πληροφορίας (εξεύρεση πληροφοριών) μέσω της επιλογής, σε συνεργασία με την διδάσκουσα, θέματος για εκπόνηση βιβλιογραφικής έρευνας πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διδασκαλία. Επιπλέον με την εκπόνηση της εργασίας αυτής αποκτούν εμπειρία στην οργάνωση γραπτών εργασιών και/ή στις προφορικές παρουσιάσεις.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός έργων
 • Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις, Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας: 26
 • Εκπόνηση ατομικής βιβλιογραφικής μελέτης (project): 50
 • Ωρες μελέτης υλικού διαλέξεων: 26

Σύνολο Μαθήματος: 102

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Αξιολόγηση συμμετοχής στις διαλέξεις & συζήτηση (Υποχρεωτικές παρουσίες) (60%)

ΙΙ. Συγγραφή και παρουσίαση ατομικής Βιβλιογραφικής Εργασίας (40%)

Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται κατ’ετος στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος και επαναλαμβάνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επίσης αναρτώνται στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα e-course

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Οι διαλέξεις και συζητήσεις θα στηρίζονται σε πρόσφατη βιβλιογραφία (ερευνητικά άρθρα & άρθρα ανασκόπησης) τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα e-course 1-2 εβδομάδες πριν το σχετικό μάθημα
 • Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας διαθέσιμης σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Παν/κης Βιβλιοθήκης.