Erasmus+: Προγράμματα επιστημονικών ανταλλαγών

Erasmus+ : Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δίνεται η δυνατότητα σε:

 • προπτυχιακούς,
 • μεταπτυχιακούς φοιτητές και
 • υποψήφιους διδάκτορες,

να πραγματοποιήσουν, με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας,

(α) ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στο εξωτερικό (σε Πανεπιστήμιο με το οποίο ήδη έχει υπογράψει σχετική συμφωνία το οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) (σχετικός σύνδεσμος: http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus),
ή
(β) τοποθέτηση για πρακτική άσκηση (placement/traineeship/internship) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση είτε πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος, ή διδακτορικού διπλώματος.

Προϋποθέσεις – Κανόνες για τη συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στο Πρόγραμμα ERASMUS+

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματός μας, στη Συνεδρίαση αριθμ. 326/16-06-2023, αποφάσισε οι προπτυχιακοί φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν περάσει το 80% των μαθημάτων των ετών πριν τη μετακίνησή τους
 2. Στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια χρησιμοποιήσει την υποτροφία για τη διεξαγωγή πτυχιακής εργασίας ή πρακτικής άσκησης, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια χρησιμοποιήσει την υποτροφία του για να παρακολουθήσει προπτυχιακά μαθήματα, πολύ καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας των μαθημάτων της χώρας υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται επίσης ότι:
  1. Τα μαθήματα που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές πρέπει να ανήκουν στο τρέχον ή/και στο προηγούμενο έτος.
  2. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα δεν θα μπορούν να δηλώσουν στο Τμήμα ΒΕΤ μαθήματα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν παρά μόνο, τα αντίστοιχα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής και τα μαθήματα των προηγούμενων ετών τα οποία οφείλουν.
 4. Τα κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση των φοιτητών του ΒΕΤ στις δράσεις κινητικότητας του Erasmus+ είναι παρακάτω.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα (σπουδές ή/και πρακτική άσκηση)

 • Οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδας)
 • Οι 5 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία)
 • Οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ’ αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου

Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή

Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών ERASMUS (που χορηγεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μέσω του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) κυμαίνεται, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα προβλεπόμενα ποσά για το ακ. έτος 2017-2018 που κυμαίνονται από (i) 400 έως 500 για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές και από (ii) 500 έως 600, για κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση. Το μέσο μηνιαίο ποσό για τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή άλλους φορείς είναι υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι ο φορέας υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις (π.χ. διαμονή σε εστίες) που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή των φοιτητών υποβάλλονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για τη μετακίνησή τους μέσα στο επόμενο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπεύθυνο του Τμήματος Αν. Καθηγητή κ. Θεολόγο Μιχαηλίδη, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (e-mail: erasmus@uoi.gr) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και από την ιστοσελίδα http://erasmus.uoi.gr/

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες για τη δράση

(i) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές, στον σύνδεσμο: http://erasmus.uoi.gr/info/52/kinitikotita-foititon-me-skopo-tis-spoydes

(ii) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση, στον σύνδεσμο http://erasmus.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΤ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Erasmus+

Η αξιολόγηση των υποψηφίων τόσο για σπουδές, όσο και για τη διεξαγωγή πτυχιακής εργασίας ή πρακτικής άσκησης (placement) γίνεται με το συνυπολογισμό των ακόλουθων τριών όρων:

1. Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων
2. Επίδοση Μαθημάτων (Ε.Μ.)
3. Επίδοση Γλώσσας (Ε.Γ.)

Για τον τελικό βαθμό που θα ορίσει και την κατάταξη των υποψηφίων η συμμετοχή των τριών όρων είναι:
Μ.Ο.=40%
Ε.Μ.=40%
Ε.Γ.=20%

1. Μέσος Όρος

Ο Μ.Ο.* δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και προκύπτει από τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμών των έως και του τρέχοντος εξαμήνου που αξιολογείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων.

* Σημειώνεται ότι στη βαθμολόγηση των φοιτητών θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα κορμού και όχι τα μαθήματα επιλογής.

2. Επίδοση Μαθημάτων

Υπολογίζεται το πηλίκο του αριθμού των, έως και του τρέχοντος εξαμήνου που αξιολογείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων προς το σύνολο των μαθημάτων που έχει δηλώσει ο υποψήφιος μέχρι και το τρέχον εξάμηνο που αξιολογείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος του. Αναγωγή του αριθμού αυτού στη δεκαβαθμιαία κλίμακα αποτελεί τον αριθμό Ε.Μ.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες (το Τμήμα ΒΕΤ δε διαθέτει προς το παρόν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών) βαθμολογούνται στον όρο Ε.Μ. με 10 μονάδες, καθότι είναι κάτοχοι πτυχίου (επιτυχώς εξετασμένα όλα τα μαθήματα).

3. Επίδοση Γλώσσας

Κύρια γλώσσα

Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια χρησιμοποιήσει την υποτροφία για τη διεξαγωγή πτυχιακής εργασίας ή πρακτικής άσκησης σε όλα τα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα κύρια γλώσσα θεωρείται η αγγλική. Η μοριοδότηση για την αγγλική γλώσσα προτείνεται, με βάση τη δεκαδική κλίμακα, ως εξής:

IELTS-TOEFL-G-MAT-Proficiency (πτυχίο που αποκτήθηκε έως και πριν από 2 έτη) C2 – 10.00
IELTS-TOEFL-G-MAT-Proficiency (πτυχίο που αποκτήθηκε έως και πριν από 2 έτη) C1 – 8.25
IELTS-TOEFL-G-MAT-Proficiency (πτυχίο παλαιότερο των 2 ετών) C2 – 7.50
IELTS-TOEFL-G-MAT-Proficiency (πτυχίο παλαιότερο των 2 ετών) C1 – 6.25
Lower – 5.00

Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια χρησιμοποιήσει την υποτροφία του για να παρακολουθήσει μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο, ως κύρια γλώσσα θεωρείται η επίσημη γλώσσα στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα. Η μοριοδότηση στην περίπτωση αυτή προτείνεται, με βάση τη δεκαδική κλίμακα, ως εξής:

Ανώτερο επίπεδο της γλώσσας (πτυχίο που αποκτήθηκε έως και πριν από 2 έτη) – 10.00
Μέτριο επίπεδο της γλώσσας (πτυχίο παλαιότερο των 2 ετών) – 5.00