Η προέλευση και η εξάπλωση των επιδημιών

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE705

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

Οι επιδημίες από την οικολογική, εξελικτική και πληθυσμιακή προοπτική.

 • O ρόλος της νόσου στα φυσικά οικοσυστήματα
 • Το εξελικτικό πλαίσιο της νόσου
 • Τα μικροπαράσιτα της νόσου. Ο ρόλος των ζωικών φορέων στη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες επιδημιών και πληγών στην αρχαία και τη σύγχρονη ιστορία: πανώλη των βουβωνικών, ισπανική γρίπη, γρίπη του Χονγκ Κονγκ, SARS, AIDS, COVID-19
 • Το μοντέλο SIR – 1: Δυναμική μιας μολυσματικής ασθένειας
 • Το μοντέλο SIR – 2: Κατανόηση και εκτίμηση της παραμέτρου “R0”
 • Το μοντέλο SIR – 3: Εκτίμηση παραμέτρων επιδημίας
 • Χωρικά μοντέλα επιδημιών
 • Πρόβλεψη μελλοντικών εστιών: οι δεξαμενές μόλυνσης σε άγρια ζώα, σε αγορές ζωών και σε κτηνοτροφικές μονάδες
 • Τεχνικές ελέγχου: καραντίνες, ανοσία αγέλης, μερικός εμβολιασμός
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού R
 • R πακέτα για επιδημιολογία: «epimdr», «outbreaks» κλπ.
 • Προσομοιώσεις της δυναμικής του μοντέλου SIR
 • Προσομοιώσεις της δυναμικής του χωρικού μοντέλου SIR
 • Εφαρμογή μοντέλων σε πραγματικά δεδομένα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • κατανοούν τις επιδημίες με την οικολογική και εξελικτική προσέγγιση
 • ερμηνεύουν επιδημιολογικά δεδομένα
 • κατασκευάζουν μοντέλα επιδημιών
 • εφαρμογή στατιστικών μοντέλων σε επιδημιολογικά δεδομένα

Γενικές ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναλύστε τα επιδημιολογικά προβλήματα χρησιμοποιώντας εξελικτικές / οικολογικές προσεγγίσεις

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 26
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 15
 • Φροντιστήριο: 15
 • Ανάλυση επιστημονικών άρθρων: 18
 • Δραστηριότητες σε Η/Υ: 9

Σύνολο Μαθήματος: 83

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή Εξέταση σε θέματα γνώσης και κρίσης, απόδοση στις συνθετικές εργασίες, γενική εκτίμηση της ικανότητας και του ενδιαφέροντος του φοιτητή.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 • Γραπτή Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτές εργασίες

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Vynnycky, Emilia, and Richard White. An introduction to infectious disease modelling. OUP oxford, 2010.
 • Bjørnstad, Ottar N. "Epidemics." Models and data using R. Springer International Publishing, 2018.