Εργαστήρια

Σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα

Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (ΒΕΤ) έχει αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες τόσο στον τομέα της βασικής, όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, στις οποίες εκπαιδεύονται και αποκτούν εμπειρία οι προ- και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και οι μετα-διδακτορικοί ερευνητές.

Τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ και των εργαστηριακών τους ομάδων περιλαμβάνουν μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών που αγγίζει όλα σχεδόν τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, από τα βιομόρια και τις μοριακές/κυτταρικές διεργασίες έως τους οργανισμούς (προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς), τους πληθυσμούς, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον. Κοινός στόχος όλων είναι η υψηλής ποιότητας έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Συνυφασμένη με τις μελέτες αυτές είναι και η διαρκής προσπάθεια όλων των ερευνητικών ομάδων να συνδέσουν την έρευνά τους με παντός είδους εφαρμογές όπως την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. Αποδεικτικό αυτού είναι τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί ή χρηματοδοτούνται όλες οι ομάδες, ο αριθμός και η ποιότητα των ερευνητικών δημοσιεύσεων, καθώς και το πλήθος συνεργασιών που έχει αναπτυχθεί με άλλες ερευνητικές ομάδες, τόσο του Παν/μίου Ιωαννίνων, όσο και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος διεξάγεται στις βασικές εργαστηριακές υποδομές που διαθέτει, ως εξής:

1) Πολυδύναμο Κτήριο – Πρόκειται για το νεόδμητο, αυτόνομο κτήριο τριών ορόφων συνολικής έκτασης 3.750 τ.μ., το οποίο έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, και καλύπτει με άριστο εξοπλισμό, τις θεωρητικές και εργαστηριακές εκπαιδευτικές ανάγκες. Περιλαμβάνει: οκτώ σύγχρονους χώρους για τα φοιτητικά εργαστήρια- πλήρως εξοπλισμένους, δύο μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας 100 θέσεων, πλήρως εξοπλισμένες με οπτικο-ακουστικά μέσα, δύο μικρότερες 50 θέσεων, πλήρως εξοπλισμένες με οπτικο-ακουστικά μέσα, μία αίθουσα κοινών εργαστηριακών οργάνων, καθώς και οκτώ γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και οκτώ γραφεία για το διδακτικό επικουρικό προσωπικό.

2) Ερευνητικά Εργαστήρια Κτηρίων Ε: Ο κύριος όγκος του ερευνητικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. διεξάγεται σε τρία γειτνιάζοντα προκατασκευασμένα κτήρια, Ε2, Ε3 και Ε4, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κεντρικό κτήριο. 3) Μεταβατικό Κτήριο: Στον 1ο όροφο του Μεταβατικού Κτιρίου στεγάζεται το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής του Τμήματος (Αίθουσα Υπολογιστών), το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και το Εργαστήριο Οικολογίας. Επίσης, η Γραμματεία, γραφεία μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και τέσσερις κοινόχρηστες αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται σε αυτό το κτήριο.  

Εργαστήρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Κτήριο Ε2
Iσόγειο
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Μαραγκός Πέτρος
Μεταβατικό Κτήριο
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
Κτήριο Ε2
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Σταμάτης Χαράλαμπος
Κτήριο Ε2
Ισόγειο
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Φίλιου Μιχαέλα
Κτήριο Ε3
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Αφένδρα Αμαλία – Σοφία
Μεταβατικό κτήριο
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Κατή Βασιλική
Κτήριο Ε4
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Λεονάρδος Ιωάννης
Πολυδύναμο Κτήριο Β’
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Γιώτης Χαρίλαος
Κτήριο Ε4
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Καραγιάννη Ήρα
Κτήριο ΒΕΤ
1ος Όροφος
Κτήριο Ε4
Ισόγειο
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Χρυσανθοπούλου Ακριβή
Κτήριο Ε3
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Δουρής Βασίλης
Κτήριο Ε3
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
Κτήριο Ε4
Ισόγειο
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Μιχαηλίδης Θεολόγος
Μεταβατικό Κτήριο
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Χάλλεϋ Τζων – Μάξγουελ
Κτήριο Ε2
Ισόγειο
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Τρογκάνης Αναστάσιος
Κτήριο Ε2
1ος όροφος
Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Ψαρροπούλου Αικατερίνη