Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Accelerate your career!

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών παρέχει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 207/3-9-1999 για την Ίδρυση του Τμήματος (ΦΕΚ 179/6-9-1999), το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες:

  • την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και
  • την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Φιλοσοφία σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, είναι να παρέχει στους φοιτητές του στέρεη θεωρητική βάση στις θεμελιώδεις γνωστικές περιοχές της Βιολογίας, εμβάθυνση σε αναδυόμενα βιολογικά πεδία και εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθοδολογίες, ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες που απορρέουν από αυτή την επιστήμη. Στην καρδιά της φιλοσοφίας του βρίσκεται η δυναμική και σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η σύνδεση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με την ερευνητική δραστηριότητα. 

Έρευνητική δραστηριότητα

Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος έχει αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες τόσο στον τομέα της βασικής, όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, στις οποίες εκπαιδεύονται και αποκτούν εμπειρία οι προ- και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και οι μετα-διδακτορικοί ερευνητές.
Τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ και των εργαστηριακών τους ομάδων περιλαμβάνουν μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών που αγγίζει όλα σχεδόν τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, από τα βιομόρια και τις μοριακές/κυτταρικές διεργασίες έως τους οργανισμούς (προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς), τους πληθυσμούς, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον. Κοινός στόχος όλων είναι η υψηλής ποιότητας έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) συντάχθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. Η διαδικασία κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΒΕΤ άρχισε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008 με την έγκριση Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 247/3.12.2008).

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας έχουν απόλυτη συνάφεια με τους σκοπούς και στόχους του Τμήματος ΒΕΤ όπως δημοσιεύτηκαν στο Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσής του. Με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΒΕΤ κατοχυρώνουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς περιγράφονται λεπτομερώς οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων μας στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα.

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Παρουσίαση Πτυχιακής
Η φοιτήτρια Πηνελόπη Χαλατζούκα θα παρουσιάσει την Πτυχιακή της με τίτλο “ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ: Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ”, η οποία εκπονήθηκε…
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"
Παρακαλώ δείτε τις πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” που οργανώνεται από το Τμήμα…
Διευκρινίσεις: Διαδικασία υποβολής & παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας 2023/24
Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία που αφορούν την ημέρα παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας του τΒΕΤ.  Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας…
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας - Αναστάσιος Θεοδώρου
Τίτλος: Συγκριτική Ανάλυση Δεδομένων Ευρείας Κλίμακας στη Μελέτη του Καρκίνου Επιβλέπων: Κ. Παπαλουκάς Ημερομηνία & Ώρα: 19 Ιουνίου 2024, 13:00…

Το Τ.Β.Ε.Τ στο X/Twitter

Lab paper out in Molecular Neurobiology!
We show that early handing:
🐭 reduces #anxiety in anxious #mice but does not change #maternal behavior
🧠 induces #mitochondrial dynamics changes in the hypothalamus & cortex
💰 @ELIDEK_HFRI , Fondation Santé

Today we hung up our lab coats for a bit during #hydrobiology 💦 practical class @bat_uoi to celebrate the student torchbearer Elena #Papastamatopoulou qualified for #Paris2024 #paralympic #games 👏🥋🔥

Φόρτωση περισσότερων...