Μιχαηλίδης Θεολόγος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Μοριακή Γενετική
Στοιχεία επικοινωνίας