Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές του ΒΕΤ κατέχουν τόσο Προπτυχιακό, όσο και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

Το Τμήμα ΒΕΤ είναι Πανεπιστημιακό Τμήμα Βιοεπιστημών  πενταετούς φοίτησης και το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που:

  • παρέχει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Ιntegrated Master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και
  • προβλέπει πειραματική διπλωματική εργασία διάρκειας ενός έτους για τους φοιτητές του 5ου έτους

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Τίτλου Μεταπτυχιακού Επιπέδου;

Κατά κανόνα, η ένταξη σε Προγράμματα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος, στην Ελλάδα και διεθνώς, προϋποθέτει την κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Λόγω του μεταπτυχιακού επιπέδου του τίτλου σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΒΕΤ, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν απευθείας σε Προγράμματα Διδακτορικού Διπλώματος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σε διαγωνισμούς (πχ. ΑΣΕΠ) για εργασία στη δημόσια εκπαίδευση ή άλλη απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, οι απόφοιτοι του ΒΕΤ πριμοδοτούνται με μοριοδότηση κατόχων, όχι μόνο Προπτυχιακού, αλλά και Μεταπτυχιακού Τίτλου.

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ετήσιας Διπλωματικής Εργασίας;

Η ετήσια Διπλωματική Εργασία παρέχει στους φοιτητές του ΒΕΤ τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σημαντική επιστημονική έρευνα σε προπτυχιακό επίπεδο.

Χάρη στην ετήσια Διπλωματική Εργασία οι απόφοιτοι του ΒΕΤ είναι οι πλέον καταρτισμένοι Βιοεπιστήμονες σε εργαστηριακές τεχνικές και μεθόδους. Αυτό τους παρέχει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μετέπειτα πορεία τους στην Επιστημονική Έρευνα και την επαγγελματική απασχόληση  στις Βιοεπιστήμες, στην Ελλάδα και διεθνώς.