Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Κατεύθυνση: Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία)

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE506

(Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course

Περιεχόμενα μαθήματος

Ορμονική Ρύθμιση της αναπαραγωγής

Ανατομία θηλυκού και αρσενικού αναπαραγωγικού συστήματος, ενδοκρινολογία θηλυκού και αρσενικού αναπαραγωγικού συστήματος: υπόφυση-υποθάλαμος-αναπαραγωγικές ορμόνες, εφηβεία, εμμηνορροϊκός κύκλος, εμμηνόπαυση, FSH + ωοθυλάκιο, LH + επανεκκίνηση μείωσης, βιολογία των ενδομητριακών αλλαγών κατά τον εμμηνορροϊκό κύκλο, αλλαγές στη φυσιολογία κατά την κύηση.

Υπογονιμότητα – Αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες

Ανδρική στειρότητα και δυσλειτουργία σπερματοζωαρίων, γυναικεία στειρότητα και δυσλειτουργία ωαρίων, αναπαραγωγική ηλικία και χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ερμαφροδιτισμός-διαταραχές φύλου, καθυστερημένη γονιμότητα, πολυκυστικές ωοθήκες, μολύνσεις του αναπαραγωγικού συστήματος, επαναλαμβανόμενες αποβολές, θεραπείες, κλινική προσέγγιση υπογονιμότητας.

Αντισύλληψη

Γυναικεία και ανδρική αντισύλληψη, απρογραμμάτιστη κύηση.

Εξωσωματική γονιμοποίηση – Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Πολλαπλή ωοθηλακική ωρίμανση, λήψη σπερματοζωαρίων, επεξεργασία σπέρματος, ενδομήτρια σπερματέγχυση, εργαστηριακός χειρισμός ωαρίων- σπερματοζωαρίων, ωρίμανση ωοκυττάρων στο εργαστήριο, τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης, τεχνική μικρογονιμοποίησης (ICSI), κρυοσυντήρηση ωαρίων-σπέρματος-εμβρύων, καλλιέργεια και αξιολόγηση εμβρύων, εμβρυομεταφορά.

Προεμφυτευτικός – Προγεννητικός έλεγχος

Δείκτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών, γενετικά σύνδρομα, κυτταρογενετική, διάγνωση ασθενειών με προεμφυτευτικό έλεγχο, βιοψία εμβρύου, χειρισμός βλαστοκύστης, in situ υβριδισμός φθορισμού (FISH), μοριακές μέθοδοι προεμφυτευτικού ελέγχου, PCR ενός βλαστομεριδίου, εξετάσεις 12 και 20 εβδομάδων, μη επεμβατικός και επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος, αμνιοκέντηση.

Ενισχυτική εκπαίδευση

Πραγματοποίηση προφορικής παρουσίασης από το φοιτητή που περιλαμβάνει την προετοιμασία PowerPoint και βασίζεται σε επιστημονικό άρθρο με αντικείμενο την αναπαραγωγική βιολογία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Αναπαραγωγική Βιολογία περιγράφει και εξηγεί τη δομή και λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος του ανθρώπου, τις διεργασίες που διέπουν την αναπαραγωγή και αναλύει τις εργαστηριακές τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές (1) θα κατέχουν τις βασικές αρχές αναπαρωγικής βιολογίας, τις αιτίες της υπογονιμότητας στον άνθρωπο και τις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, (2) θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να κατανοήσουν και να παρουσιάσουν ερευνητική επιστημονική εργασία στον τομέα της αναπαραγωγικής βιολογίας και (3) θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να σχεδιάσουν επιστημονικά πειράματα και να απαντούν ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την Αναπαραγωγική Βιολογία, καθώς και να κατανοούν τα αποτελέσματα της κλινικής πράξης στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Γενικές ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

  • Διαλέξεις: 26
  • Παρουσίαση Σεμιναρίου φοιτητή (προαιρετικό): 1
  • Αυτοτελής μελέτη: 48

Σύνολο Μαθήματος: (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 75

Αξιολόγηση φοιτητών

Η επίδοση στο μάθημα αξιολογείται κατά 90% με τη γραπτή εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και κατά 10% με την παρουσίαση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • Overton C.,Serhal P. Ορθή κλινική πράξη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 2001, Παρισιανού Ανώνιμη Εκδοτική, ISBN: 960-394-544-4
  • Heffner L.J. Ανθρώπινη αναπαραγωγή με μια ματιά, 2005, Παρισιανού Ανώνιμη Εκδοτική, ISBN: 978-960-394-314-3

Προαπαιτούμενα μαθήματα