Επίτιμοι διδάκτορες Τμήματος

2005: Φώτιος Κ. Καφάτος

Διακεκριμένος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας της Γερμανίας.

2010: Richard Ernst

Κάτοχος βραβείου Nobel Χημείας 1991

2013: Harald Zur Hausen

Κάτοχος βραβείου Nobel Φυσιολογίας – Ιατρικής 2008, Διευθυντής Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τον καρκίνο