Καραγιάννη Ήρα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο
Υδροβιολογία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Οικολογία υδρόβιων μικροοργανισμών (aquatic microbial ecology)
  • Μικροβιακό τροφικό τροφικό πλέγμα υδάτινων οικοσυστημάτων (aquatic microbial food webs)
  • Ποικιλότητα και αλληλεπιδράσεις μικροοργανισμών (microbial diversity and interactions)
  • Πρώτιστα – Θήρευση (Protist grazing)