Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
Κατή Βασιλική
(Συντονίστρια)
Καταπόδης Πέτρος
Μαραγκός Πέτρος
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
Χάλλεϋ Τζων – Μάξγουελ
Υπεύθυνοι για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας-εξετάσεων
Γιώτης Χαρίλαος
(Εβδομαδιαίο)
Αλίβερτης Δημήτριος
(Εξετάσεων)
Υπεύθυνος/η Ακαδημαϊκού Ημερολογίου
Χρυσανθοπούλου Ακριβή
Επιτροπή Προβολής
Φίλιου Μιχαέλα
(Συντονίστρια)
Αφένδρα Αμαλία – Σοφία
(Εκδρομές-επισκέψεις σχολείων, Οργάνωση Σεμιναρίων-Διαλέξεων)
Καραγιάννη Ήρα
(Εκδρομές-επισκέψεις σχολείων, Οργάνωση Σεμιναρίων-Διαλέξεων)
Μαραγκός Πέτρος
(Εκδρομές-επισκέψεις σχολείων, Οργάνωση Σεμιναρίων-Διαλέξεων)
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
(Ιστοσελίδα)
Δευτεραίος Αλέξανδρος
(Ιστοσελίδα)
Υφαντή Άννα
(Οδηγός Σπουδών)
Κωστή Ειρήνη
(Οδηγός Σπουδών)
Ράδου Αικατερίνη
(Οδηγός Σπουδών)
Ομαδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

(αποφ. 295/20-09-2021 νέα συνθεση)

Λαμπρακάκης Χαράλαμπος
(Συντονιστής)
Αλίβερτης Δημήτριος
Γιώτης Χαρίλαος
Μαραγκός Πέτρος
Μιχαηλίδης Θεολόγος
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
Φίλιου Μιχαέλα
Ανδρέου Λευκοθέα-Βασιλική
Επιτροπή απόσυρσης και ανακύκλωσης
Μελά Χάρις
(Συντονίστρια)
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
Δευτεραίος Αλέξανδρος
Επιτροπή χώρων και υποδομών
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
(Συντονιστής)
Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος Θωμάς
Σύμβουλοι σπουδών
Αδαμίδης Κωνσταντίνος
(Α' Έτος)
Αλίβερτης Δημήτριος
(Α' Έτος)
Λεονάρδος Ιωάννης
(Β' Έτος)
Γιαννόπουλος Θωμάς
(Β' Έτος)
Ψαρροπούλου Αικατερίνη
(Γ' Έτος)
Καραγιάννη Ήρα
(Γ' Έτος)
Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
(Δ' Έτος)
Ανδρέου Λευκοθέα-Βασιλική
(Δ' Έτος)
Δουρής Βασίλης
(Ε' Έτος)
Χάλλεϋ Τζων – Μάξγουελ
(Ε' Έτος)
Υπεύθυνος/η για θέματα ΑΜΕΑ φοιτητών
Αφένδρα Αμαλία – Σοφία
Υπεύθυνος/η για το Πρόγραμμα Erasmus
Μιχαηλίδης Θεολόγος
(Τακτικό μέλος)
Λεονάρδος Ιωάννης
(Αναπληρωματικό μέλος)
Εκπρόσωπος του Τμήματος στο πρόγραμμα "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ"
Καταπόδης Πέτρος
(Τακτικό μέλος)
Δουρής Βασίλης
(Αναπληρωματικό μέλος)
Επιτροπή Υγείας
Χρυσανθοπούλου Ακριβή
(Τακτικό μέλος)
Βαρέλη Αικατερίνη
(Αναπληρωματικό μέλος)
Επιτροπή Παραλαβής των αγοραζομένων ειδών, οργάνων και υλικών, καθώς και διαπίστωσης εργασιών

Οικονομικό έτος 2024

Γιώτης Χαρίλαος
(Πρόεδρος - Τακτικό μέλος)
Αλίβερτης Δημήτριος
(Τακτικό μέλος)
Γιαννόπουλος Θωμάς
(Τακτικό μέλος)
Φίλιου Μιχαέλα
(Αν. Πρόεδρος - Αναπληρωματικό μέλος)
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
(Αναπληρωματικό μέλος)
Δουρής Βασίλης
(Αναπληρωματικό μέλος)