Διδακτορικές σπουδές

Στο Τμήμα παρέχεται η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν.2083/92 και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής μπορείτε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό (τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2018).
Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και τον Οδηγό Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

Για τη διαδικασία κατάθεσης αντιτύπων Διδακτορικής Διατριβής και Απογραφικού Δελτίου για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) πριν από την αναγόρευση του Υποψηφίου Διδάκτορα μπορείτε να κατεβάσετε τα επόμενα αρχεία:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος.

Βρείτε συνημμένα το ΦΕΚ του κανονισμού διδακτορικών διατριβών του Τμήματός.

Δείτε επίσης την Πολιτική κατάθεσης μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και συναφών δημοσιεύσεων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ