Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση #1

α) Είναι εφικτό να διαγραφούν περασμένα μαθήματα Επιλογής, από τη στιγμή που το σύνολο των ECTs ξεπερνά τα 300, πριν τη λήψη πτυχίου;
β) Μπορούμε να πάρουμε παραπάνω μαθήματα επιλογής από αυτά που χρειάζονται για τα 300 ects; Θα φαίνεται ότι τα έχουμε παρακολουθήσει/μπορούμε να πάρουμε τα βιβλία/πως θα βγει βαθμός πτυχίου από αυτά;
γ) Αν δηλώσουμε κάποιο επιλογής στο οποίο τελικά δεν θα εξεταστούμε, μπορεί να αφαιρεθεί από τη δήλωση μαθημάτων;

Απάντηση #1

α) Περασμένα μαθήματα ή μαθήματα που έχετε αποτύχει δεν διαγράφονται. Όταν θα κάνετε αίτηση πτυχίου οι αποτυχίες δεν θα «φαίνονται» στην αναλυτική σας αφού έχετε την προϋπόθεση πτυχίου. Μπορείτε έως και δύο επιπλέον περασμένα μαθήματα επιλογής που πιθανόν να έχετε μικρό βαθμό, να ζητήσετε να μην υπολογιστούν στο βαθμό πτυχίου καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία μαζί με την αίτηση πτυχίου. Στην αναλυτική σας θα υπάρχουν.

β και γ) Μπορείτε να πάρετε επιπλέον μαθήματα καθώς το τμήμα δεν έχει ορίσει ανώτατο αριθμό μαθημάτων , ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα φαίνονται στην αναλυτική σας ως χρωστούμενα και αυτό θα σταθεί εμπόδιο σε περιπτώσεις αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος, αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (πριν τη λήψη πτυχίου) , Erasmus , Υποτροφιών από ΙΚΥ, κ.λ.π.
Το Τμήμα αποφάσισε η προθεσμία δηλώσεων των μαθημάτων να αρχίζει μετά την έναρξη των μαθημάτων ώστε να είστε σίγουροι, ποια μαθήματα επιλογής θα δηλώσετε, θα παρακολουθήσετε και θα εξεταστείτε.
Ο βαθμός πτυχίου και για τα επιπλέον μαθήματα υπολογίζεται όπως τα υπόλοιπα μαθήματα. 

Ερώτηση #2

Αν πρέπει να διαγραφούν περασμένα μαθήματα επιλογής εφόσον ξεπερνά τα 300 ECTS, θα πρέπει να γυρίσουμε και τα αντίστοιχα βιβλία στον Εύδοξο?

Απάντηση #2

Τα βιβλία επιστρέφονται μόνο εάν δεν έχετε δηλώσει τα συγκεκριμένα μαθήματα στο αντίστοιχο εξάμηνο. Το Τμήμα έχει δηλώσει ένα μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων στον ΕΥΔΟΞΟ ανά έτος ώστε να μπορείτε να πάρετε επιπλέον βιβλία για τα τυχόν επιπλέον μαθήματα. 

Ωστόσο εάν παραλάβετε βιβλία από μαθήματα που ΔΕΝ έχετε δηλώσει (δεν γίνεται έλεγχος στα βιβλιοπωλεία) στο αμέσως επόμενο εξάμηνο, ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» θα σας ζητηθεί να τα επιστρέψετε στη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου για να μπορέσετε να πάρετε τα βιβλία του επόμενου εξαμήνου.

Ερώτηση #3

Μπορούμε να κατανέμουμε την δήλωση των επιλογής διαφορετικά από την προτεινόμενη;

Απάντηση #3

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ο κάθε φοιτητής επιλέγει τι θα δηλώσει και πως μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Ερώτηση #4

Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών;

Απάντηση #4

Τα επαγγελματικά δικαιώματα κυρίως σε ότι αφορά το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, Μέση Εκπαίδευση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας

Επίσης οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας του Ιχθυολόγου. Για τον ιδιωτικό τομέα να επικοινωνήσετε με την Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων (ΠΕΒ) αλλά και σε άλλους φορείς που έχουν δημιουργηθεί.

Ερώτηση #5

Ποια η διαφορά του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιων με άλλα Βιολογικά Τμήματα?

Απάντηση #5

Το 5ο έτος κυρίως που μας καθιστά ως Τμήμα μη αντίστοιχο με άλλα Βιολογικά Τμήματα. 

Το πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει μεγαλύτερο φάσμα ειδικοτήτων της Βιολογίας. Αυτό μας κατατάσσει στο 7ο επίπεδο για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και γίνεσθε δεκτοί για διδακτορική διατριβή. Διεκδικούμε ως Τμήμα την αναγνώριση ως ενιαίο τίτλο το πτυχίο μας όπως οι Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές.

Ερώτηση #6

Υπάρχουν κατευθύνσεις;

Απάντηση #6

Όχι δεν υπάρχουν κατευθύνσεις.

Ερώτηση #7

Για ποσο διατηρούνται οι βαθμοί των Εργαστηρίων; Επίσης, χρειάζεται μετά από αυτό το διάστημα να επανεξεταστεί/ξαναπαρακολουθήσει ο φοιτητής;

Απάντηση #7

Οι βαθμοί των εργαστηρίων διατηρούνται και δεν χρειάζεται επανεξέταση.

Ερώτηση #8

Κάποιες γενικές πληροφορίες περί Πρακτικής άσκησης/ERASMUS (πώς και πότε μπορούν να γίνουν) και δυνατότητας μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα.

Απάντηση #8

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί γραφείο Πρακτικής άσκησης και γραφείο ERASMUS

Στην ιστοσελίδα μας έχουν αναρτηθεί προϋποθέσεις και κανονισμοί. 

Υπεύθυνοι εκ μέρους του τμήματος είναι για την Πρακτική άσκηση η κα Αμαλία Αφένδρα και για το ERASMUS ο κος Θεολόγος Μιχαηλίδης