Γραμματεία

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές για κάθε διοικητική διαδικασία και παροχή πληροφοριών καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Βρίσκεται στο κτίριο της Διοίκησης (Μεταβατικό κτίριο) στον 1ο όροφο και δέχεται τους φοιτητές ΔευτέραΤετάρτηΠαρασκευή  από 10:00 έως 13:00.

Μπορείτε να στείλετε τα αιτήματα σας στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα (email).

Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις, η Γραμματεία εξυπηρετεί και καθ’ όλη της διάρκεια του ωραρίου (07:00-15:00).

Στις περιόδους των εγγραφών, των δηλώσεων μαθημάτων ή άλλων διαδικασιών του προγράμματος σπουδών, ισχύει διαφορετικό ωράριο, το οποίο ορίζεται από τη Γραμματεία με ανακοίνωση, ανάλογα με τις ανάγκες.

Τα μέλη της Γραμματείας είναι τα παρακάτω:

Κωστή Ειρήνη
(Προϊσταμένη Γραμματείας)
Αντικείμενο: Διοικητικά, οικονομικά και φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007265
FAX: 2651007064
Ράδου Αικατερίνη
Αντικείμενο: Διοικητικά και φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007336

Διεύθυνση Γραμματείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Κτίριο Διοίκησης (Μεταβατικό κτίριο) (1ος όροφος), T.K. 45110