Έντυπα για φοιτητές

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τα τυποποιημένα έντυπα γραμματειών για κάθε χρήση:

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Οδηγίες για την έκδοση πτυχίου σε πάπυρο

  • Κατάθεση του ποσού των 20€ στον κάτωθι λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: ΙΒΑΝ: GR60 0110 3590 0000 3590 0495 066
    Στο πεδίο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πτυχιούχου φοιτητή
    Στο πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ αναγράφεται ” Έκδοση πτυχίου σε πάπυρο”
  • Αποστολή με email του αποδεικτικού συναλλαγής στη Γραμματεία του Τμήματος (grambet@uoi.gr).

Διευκρινίζεται ότι το ποσό των 20€ αντιστοιχεί στην έκδοση του παπύρου και δεν περιλαμβάνει ταχυδρομικά ή άλλα έξοδα.

Οι ενδιαφερόμενοι, επικοινωνούν με τη γραμματεία και δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίον θα παραλάβουν τον πάπυρο. Σημειώνεται ότι οι πάπυροι δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς, αλλά παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως, από εξουσιοδοτημένο τρίτο άτομο ή από εταιρεία ταχυμεταφοράς με έξοδα του παραλήπτη.

Αίτηση για τη λήψη πτυχίου