Εργαστήριο Βιοχημείας

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Φίλιου Μιχαέλα