Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας 

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Σταμάτης Χαράλαμπος

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου

Το θεσμοθετημένο (ΦΕΚ 368/17-2-2016) εργαστήριο Βιοτεχνολογίας (https://biotech.bat.uoi.gr & https://hstamati.wixsite.com/uoi-biotech-lab)  λειτουργεί από το 2002 στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας καλύπτουν τους ευρύτερους τομείς της Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας και της Βιοκατάλυσης. Το εργαστήριο αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας Νανοιατρικής και Νανοβιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://nanombr.ac.uoi.gr/

Το εργαστήριο Βιοτεχνολογίας είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο με σημαντικά επιτεύγματα ( https://hstamati.wixsite.com/uoi-biotech-lab) το οποίο διατηρεί πολύχρονη συνεργασία με εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με πολλές βιομηχανίες και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων, των φαρμάκων και καλλυντικών, των συμπληρωμάτων διατροφής, των βιοϋλικών κ.ά. 

Το εργαστήριο Βιοτεχνολογίας καλύπτει τη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και τις ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας, Βιοχημικής Μηχανικής, Βιοκατάλυσης, Ενζυμικής και Μικροβιακής Τεχνολογίας, Μηχανικής Βιοδιεργασιών και της Νανοτεχνολογίας. Το εργαστήριο εκτός της συμβολής του στη διδασκαλία και την έρευνα επιδιώκει να συμβάλει θετικά στη σχέση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

Έρευνα

Στο εργαστήριο Βιοτεχνολογίας αναπτύσσονται βιοτεχνολογικά εργαλεία, μέθοδοι και βιοδιεργασίες για: 

α) τη βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εφαρμογή σε τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

β) τη βιοτεχνολογική αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών παραπροϊόντων 

Παράλληλα στο εργαστήριο βιοτεχνολογίας αναπτύσσονται και εφαρμόζονται εργαλεία και διεργασίες της νανοβιοτεχνολογίας που προορίζονται για τη στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων και βιομορίων, τους βιοαισθητήρες, τη βιοκατάλυση και τα βιοϋλικά 

Πιο συγκεκριμένα  ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζουν στα παρακάτω:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική και αντιγηραντική δράση  με εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών κ.ά. 
 •  Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιοδιεργασιών με ένζυμα,  μικροοργανισμούς και μικροφύκη για την αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών παραπροϊόντων, την αποδόμηση ρύπων και τοξικών παραγόντων προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας (βιοδραστικά προϊόντα, βιοπολυμερή, νανοϋλικά, βιοκαύσιμα κ.ά).
 • Βελτίωση των ιδιοτήτων των ενζύμων μέσω της τεχνολογίας ακινητοποίησης και της ενζυμικής μηχανικής. 
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νανοβιοσυστημάτων και νανοδιατάξεων με εφαρμογή στη συνθετική βιολογία, τη μεταφορά φαρμάκων και βιομορίων, τη βιοανίχνευση (βιοαισθητήρες) τη βιοκατάλυση και τους βιομετασχηματισμούς
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη μικροβιοαντιδραστήρων με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης
 • Ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ανάκτηση και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων

Υποδομές - Τεχνογνωσία

Η υποδομή του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα εξειδικευμένων εγκαταστάσεων πλήρως εξοπλισμένων με τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων. Το εργαστήριο περιλαμβάνει 3 εργαστηριακές μονάδες (της βιοκατάλυσης, της μικροβιακής τεχνολογίας και της  νανοβιοτεχνολογίας) οι οποίες διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του εργαστηρίου. 

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός (ενδεικτικός) του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας περιλαμβάνει: 

 • Χρωματογράφους: ΗPLC-DAAD, GC-MS, GC-FID, Ionic Chromatography, 
 • Μικροβιακούς και Ενζυμικούς Βιοαντιδραστήρες, Φωτοβιοαντιδραστήρες, Αντιδραστήρες με υπέρηχους και μικροκύματα, Μικρορευστονικοί αντιδραστήρες
 • Λυοφιλιοποιητής, speedvac, ψυχόμενοι φυγόκεντροι, θερμοστατούμενοι επωαστήρες Συσκευές υπερήχων- Φυγόκεντροι και μικροφυγόκεντροι
 • Αυτοματοποιημένο ψυχόμενο σύστημα καθαρισμού πρωτεϊνών FPLC
 • UV-Vis Φασματοφωτόμετρα καθώς και Φασματοφωτόμετρο –Φασματοφθορισμόμετρο μικροπλακιδίων, Φασματοφωτόμετρα φθορισμού, κυκλικού διχρωισμού και φασματοφωτόμετρο FTIR/ΑΤΡ
 • Εξοπλισμός για μοριακές τεχνικές, PCR και συστήματα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων
 • 3D printers, 
 • Ψυχρός θάλαμος, υπεκαταψύκτες
 • Αυτόκαυστα
 • Θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής

Υπηρεσίες σε τρίτους

 • Παροχή υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής βιοδραστικών προϊόντων για τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά, βιοϋλικά κ.ά  με τη χρήση βιοτεχνολογικών προσεγγίσεων
 • Παροχή υπηρεσιών παραγωγής και βελτιστοποίησης ενζύμων για διάφορες εφαρμογές
 • Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης βιοδιεργασιών για την επεξεργασία και αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Παροχή υπηρεσιών σε θέματα νανοβιοτεχνολογίας όπως η παραγωγή νανοσωματιδίων για διάφορες εφαρμογές 
 • Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης βιοδραστικότητας προϊόντων (αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική, αναστολή ενζύμων κ.ά)

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)

 1. Program “Pythagoras 1”, GSRT-EPEAEK II 2004-2006. Modification of natural products with antioxidant and anti-inflammatory properties using biocatalytic processes-Study of their action on atherothrombosis mechanisms. Coordinator H. Stamatis
 2. Program PENED 2005-2008 (GSRT). Development and application of biocatalytic processes for the upgrade of mastic and mastic oil value as food additives for prevention of atherogenesis  UOI Coordinator H. Stamatis
 3. Joint research program Greece-Czech republic 2006-2008 (GSRT) Enzymatic modification of flavonoids–preparation of novel hybrid antioxidants with improved antiradical and anti-inflammatory properties. Coordinator H. Stamatis
 4. Program of the Research Committee of the UOI 2008-2010 Study of the structure-activity relationship of lipolytic enzymes in nanodispersions. Application on the development of nano-bioreactors Coordinator H. Stamatis
 5. Research Promotion Foundation’s Framework Programme For Research, Technological Development and Innovation (RPF’S FP  Cyprus) 2009-2011 Soil Recovery from Oil residues at the old Oil refinery area in Larnaca, a pilot project. UoI Coordinator  H. Stamatis
 6. Research Promotion of The Exchange and Scientific Cooperation Between Greece and Germany 2010-2011 (IKY- DAAD) Development of efficient biocatalysts based on enzymes immobilization onto nanomaterials. Coordinator H. Stamatis
 7. Purification of waste waters with microalgae and utilization of biomass for the production of bioenergy 2012-2015 PER of Epirus (EU-Greece, NSRF 2007-2013) Coordinator H. Stamatis
 8. Programme for the Promotion of the Exchange and Scientific Cooperation between Greece and Germany 2015-2016 Development of novel biotechnological tools for the efficient treatment of agroindustrial lignocellulosic wastes (DAAD) Coordinator H. Stamatis
 9. Operational Program “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning, “Innovative nanobiocatalytic tools for the valorization of plant biomass, 2018-19 Coordinator H. Stamatis
 10. Exploitation of pharmaceutical and aromatic plants of the Region of Epirus for the development of anti-aging preparations and functional dairy products Regional Programmes of Epirus – EU-Greece Partnership Agreement for the Development Framework 2018-2020 (UoΙ- BAT Group Leader: H. Stamatis) 
 11. Phenotypic characterization, molecular fingerprinting and oenological evaluation of indigenous vitis cultivars from Epirus region Regional Programmes of Epirus – EU-Greece Partnership Agreement for the Development Framework 2018-2020 (UoΙ- BAT Group Leader: H. Stamatis) 
 12. Synthetic Biology from omic technologies to genomic engineering “Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure” -Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EU-Greece NSRF), 2018-2021 Uoi Coordinator  H. Stamatis https://www.omic-engine.com/about
 13. Development of Innovative Cosmetic Products and Food Supplements Based on Nanoencapsulation of Natural Bioactive Compounds Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EU-Greece NSRF), 2018-2021 Coordinator H. Stamatis
 14. Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call “Aquaculture” – “Industrial Materials” – “Open Innovation In Culture” Development of Green Processes For The Recovery Of Bioactive Products With Anti-Ageing & Antioxidant Activity From Marine Algae  2019-2022 UoI Coordinator  H. Stamatis (http://bat.uoi.gr/research/biomalga)
 15. Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation Development of innovative functional meat analogues using alternative sources of plant proteins and novel technologies (EU-Greece NSRF), 2021-2023 UoΙ Coordinator H. Stamatis
 16. Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EU-Greece NSRF), Development of new functional fish-superfood for more a efficient fish farming) 2021-2023 (UoΙ- BAT Group Leader: H. Stamatis)
 17. Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call “Industrial Materials” Flexible films with antimicrobial and antioxidant activity for food packaging), 2021-2023  (UoΙ- BAT Group Leader: H. Stamatis) 
 18. Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation,  Design and development of a sweat-based glucose monitoring graphene nanodevice (closed-loop) with controlled transdermal nanoemulsion release for hypoglycemic drug delivery), 2021-2023, (UoΙ- BAT Group Leader: H. Stamatis)
 19. Exploitation of Greek microbial diversity for the development of innovative cosmeceuticals and food supplements Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EU-Greece NSRF 2014-2020), 2020-2023  (UoΙ- BAT Group Leader: H. Stamatis)
 20. “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation NSRF 2014 – 2020”, Call: “Support for Regional Excellence. ”Developing  biodynamics in vineyards residues and wine lees management for the production of a bioactive organic fertilizer and its application in combination with a mycorrhizal fungus for the grapevine’s  οrganic  cultivation  improvement” 2021-23 (UoΙ- BAT Group Leader: H. Stamatis) 
 21. Flagship Actions “Advanced Nanostructured Materials for Sustainable Growth: Green Energy Production/Storage, Energy Saving and Environmental Remediation (GREENMAT) 2023-2025: (UoΙ- BAT Group Leader: H. Stamatis) 

Δημοσιεύσεις

Για τον πλήρη  κατάλογο των δημοσιευμένων εργασιών  μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας https://biotech.bat.uoi.gr/   και https://hstamati.wixsite.com/uoi-biotech-lab

V. Pavlidis, M. Patila, U.Τ. Bornscheuer, D. Gournis, H. Stamatis Graphene-based nanobiocatalytic systems:  Recent advances and future prospects Trends in Biotechnology 32 (6), 312-320, 2014 https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2014.04.004 (Invited paper)

A. Papadopoulou, A. Tzani, D. Alivertis, M.H. Katsoura, A.C. Polydera, A. Detsi and H. Stamatis Hydroxyl ammonium ionic liquids as media for biocatalytic oxidations Green Chemistry, 18, 1147–1158, 2016 DOI: 10.1039/C5GC02381E

Patila, I.V. Pavlidis, A. Kouloumpis, K. Dimos, K. Spyrou, P. Katapodis, D. Gournis, H. Stamatis Graphene oxide derivatives with variable alkyl chain length and terminal functional groups as supports for stabilization of cytochrome c. International Journal of Biological Macromolecules, 84, 227–235, 2016. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.12.023

Giannakas, M. Vlacha, C. Salmasa, A. Leontiou, P. Katapodis, H. Stamatis, N-M. Barkoula, A. Ladavos Preparation, characterization, mechanical, barrier and antimicrobial properties of chitosan/PVOH/clay nanocomposites Carbohydrate Polymers 140, 408–415, 2016 https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.12.072

Μ. Patila, A. Kouloumpis, D. Gournis, P. Rudolf, H. Stamatis Laccase-functionalized graphene oxide assemblies as efficient nanobiocatalysts for oxidation reactions Sensors, 2 16 (3), 287, 2016 https://doi.org/10.3390/s16030287

Α. Papadopoulou, Ε. Efstathiadou, Μ., Patila, Α., Polydera, Η., Stamatis Deep Eutectic Solvents as Media for Peroxidation Reactions Catalyzed by Heme-Dependent Biocatalysts Industrial & Engineering Chemistry Research 55 (18), pp. 5145-5151, 2016 https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5b04867

Papadopoulou, A. Tzani, A.C Polydera, P. Katapodis, E. Voutsas, A. Detsi, H. Stamatis Green biotransformations catalysed by enzyme-inorganic hybrid nanoflowers in environmentally friendly ionic solvents  Environmental Science and Pollution Research International 1-8, 2017 DOI:10.1007/s11356-017-9271-3

Orfanakis, M. Patila, A.V. Chatzikonstantinou, K-M. Lyra, A. Kouloumpis, P. Katapodis, K. Spyrou, A. Paipetis, P. Rudolf, D. Gournis, H. Stamatis Hybrid nanomaterials of magnetic iron nanoparticles and graphene oxide as matrices for the immobilization of ß-glucosidase: Synthesis, characterization and biocatalytic properties Frontiers in Materials, April 2018 | Volume 5 | Article 25, 1-15, 2018 https://doi.org/10.3389/fmats.2018.00025

Chatzikonstantinou, E. Gkantzou, D. Gournis, M. Patila, H. Stamatis Stabilization of laccase through immobilization on functionalized GO-derivatives Methods in Enzymology 48-80, 609, 2018 https://doi.org/10.1016/bs.mie2028.05.014 (Invited paper)

Gkantzou, M. Patila, H. Stamatis Magnetic microreactors with immobilized enzymes – from assemblage to contemporary applications Catalysts, 8, 282; 1-16, 2018 https://doi.org/10.3390/catal8070282 (Invited paper)

Karageorgou, E. Thomou, N. T. Vourvou, K-M Lyra, N. Chalmpes, A. Enotiadis, K. Spyrou, P. Katapodis, D. Gournis, H. Stamatis Antibacterial and Algicidal Effects of Porous Carbon Cuboid 2 Nanoparticles, ACS Omega 4 (3), 4991-5001 2019  https://doi.org/10.1021/acsomega.8b02018

Fotiadou, M, Patila, M. Amen Hammami, A. Enotiadis, D. Moschovas, K. Tsirka, K. Spyrou, E. P. Giannelis, A. Avgeropoulos, A. Paipetis, D. Gournis, H. Stamatis Development of Effective Lipase-Hybrid Nanoflowers Enriched with Carbon and Magnetic Nanomaterials for Biocatalytic Transformations Nanomaterials 9 (6), 808, 2019 DOI: 10.3390/nano9060808 (Invited paper)

AV Chatzikonstantinou, E Gkantzou, E Thomou, N Chalmpes, KM Lyra, VG Kontogianni, K.Spyrou, M. Patila, D. Gournis, H. Stamatis Conversion of Oleuropein to Hydroxytyrosol Using Immobilized β-Glucosidase on Porous Carbon Cuboids Nanomaterials 9 (8), 1166, 2019 https://doi.org/10.3390/nano9081166 (Invited paper)

Giannakopoulou, M. Patila, K. Spyrou, N. Chalmpes, D. Zarafeta, G. Skretas. D.  Gournis and H. Stamatis Development of a Four-Enzyme Magnetic Nanobiocatalyst for Multi-Step Cascade Reactions, Catalysts 9(12), 995-1017, 2019; https://doi.org/10.3390/catal9120995 (Invited paper)

Giannakopoulou, E. Gkantzou, Α. Polydera and H. Stamatis Multienzymatic Nanoassemblies: Recent Progress and Applications Trends in Biotechnology 38 (2), 202-216, 2020  https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2019.07.010 (Invited paper) 

A.V Chatzikonstantinou, A.C. Polydera, E.Thomou, N. Chalmpes, T. N Baroud, A. Enotiadis, L. Estevez, M. Patila, M. A. Hammami, K. Spyrou, E. P. Giannelis, A. G. Tzakos, D. Gournis, H. Stamatis Lipase immobilized on magnetic hierarchically porous carbon materials as a versatile tool for the synthesis of bioactive quercetin derivatives Bioresource Technology Reports 9, 100372, 2020 https://doi.org/10.1016/j.biteb.2019.100372

Koutsogiannis, E. Thomou, H. Stamatis, D. Gournis, P. Rudolf Advances in Fluorescent Carbon Dots for Biomedical Applications Advances in Physics, VOL. 5, NO. 1, 1758592 2020 (in press DOI: 10.1080/23746149.2020.1758592

Fotiadou, A.V Chatzikonstantinou, M. Amen Hammami, N.Chalmpes, D. Moschovas, K. Spyrou,  A. C Polydera, A. Avgeropoulos, D. Gournis, H. Stamatis Green Synthesized Magnetic Nanoparticles as Effective Nanosupport for the Immobilization of Lipase: Application for the Synthesis of Lipophenols Nanomaterials 2021, 11(2), 458; https://doi.org/10.3390/nano11020458

Gkantzou, A.V Chatzikonstantinou, R. Fotiadou, A. Giannakopoulou, M. Patila, H. Stamatis Trends in the development of innovative nanobiocatalysts and their application in biocatalytic transformations Biotechnology Advances, Volume 51, 107738, 2021 (Invited paper) https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107738

Gkantzou, K. Govatsi, A. V. Chatzikonstantinou, S.N. Yannopoulos, and H.Stamatis Development of a ZnO Nanowire Continuous Flow Microreactor with β-Glucosidase Activity: Characterization and Application for the Glycosylation of Natural Products (Invited paper), ACS Sustainable Chem. Eng.2021, https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c02557

Giannakopoulou, A. V. Chatzikonstantinou, N. Chalmpes, G. Tsapara, D. Gournis, A. C. Polydera, H. Stamatis Development of a novel bi-enzymatic nanobiocatalyst for the efficient bioconversion of oleuropein to hydroxytyrosol, Catalysts 1(6), 749-757, 2021 (Invited paper) https://doi.org/10.3390/catal11060749

Bakratsas, A. Polydera, P. Katapodis, H. Stamatis Recent trends in submerged cultivation of mushrooms and their application as a source of nutraceuticals and food additives Future Foods, Volume 4, December 2021, 100086 https://doi.org/10.1016/j.fufo.2021.100086

A.V. Chatzikonstantinou, Α. Giannakopoulou, S. Spyrou, Y. V Simos, V. G Kontogianni, D. Peschos, P. Katapodis, A. C Polydera, H. Stamatis Production of hydroxytyrosol rich extract from Olea europaea leaf with enhanced biological activity using immobilized enzyme reactors Environmental Science and Pollution Research, 29, pages29624–29637, 2022  https://doi.org/10.1007/s11356-021-17081-6

M.Patila, P.E. Athanasiou, L. Kortessis, G. Potsi, A. Kouloumpis, D. Gournis, H. Stamatis Immobilization of Laccase on Hybrid Super-Structured Nanomaterials for the Decolorization of Phenolic Dyes. Processes 0(2), 233, 2022; https://doi.org/10.3390/pr10020233

Gkantzou, A. Skonta, A.Tsakni, A.Polydera, D. Moschovas, K. Spyrou, A. Avgeropoulos, D. Gournis, D. Houhoula, H. Stamatis 3D printed PLA enzyme microreactors: Characterization and application for the modification of bioactive compounds. Journal of Biotechnology 350,75-85, 2022 https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2022.04.005 2022

Giannakopoulou, G. Tsapara, A. N Troganis, P. Koralli, Ch. L Chochos, A. C Polydera, P. Katapodis, N.-M Barkoula, H Stamatis Development of a Multi-Enzymatic Approach for the Modification of Biopolymers with Ferulic Acid. Biomolecules202212(7), 992; https://doi.org/10.3390/biom12070992

R Fotiadou, MG Bellou, K Spyrou, F Yan, P Rudolf, D Gournis, H Stamatis Effect of deep eutectic solvents on the biocatalytic properties of β-glucosidase@ ZnOFe nano-biocatalyst. Sustainable Chemistry and Pharmacy 30, 100886, 2022 https://doi.org/10.1016/j.scp.2022.100886

MG Bellou, E Gkantzou, A Skonta, D Moschovas, K Spyrou, A. Avgeropoulos, D. Gournis, H. Stamatis Development of 3D Printed Enzymatic Microreactors for Lipase-Catalyzed Reactions in Deep Eutectic Solvent-Based Media  Micromachines 202213(11), 1954; https://doi.org/10.3390/mi13111954

A Skonta, E Gkantzou, K Spyrou, S Spyrou, A Polydera, D Gournis, H. Stamatis 3D Printed Polylactic Acid (PLA) Well Plates for Enzyme Inhibition Studies: The Case of Pancreatic Lipase  Catalysis Research 2022; 2(4); 032; doi:10.21926/cr.2204032.

MG Bellou, M Patila, R Fotiadou, K Spyrou, F Yan, P Rudolf, DP Gournis, H. Stamatis. Tyrosinase Magnetic Cross-Linked Enzyme Aggregates: Biocatalytic Study in Deep Eutectic Solvent Aqueous Solutions, Biomolecules 13 (4), 643 https://doi.org/10.3390/biom13040643

Spyrou, A. Chatzikonstantinou, A. Giannakopoulou, R. Fotiadou, S. Priska, Y. Simos, A. Tsakni, D. Peschos, D. Houhoula, E. Voutsas, H. Stamatis  Fungal Laccase-Mediated Enhancement of the Bioactivity of Green Algae Extracts Catalysis Research 2023, Volume 3, Issue 1, doi:10.21926/cr.2301004

Papanikolaou, Alexandra V Chatzikonstantinou, Dimitra Zarafeta, Nikolaos Kourkoumelis, Georgios Skretas, Ιoannis V Pavlidis, Haralambos Stamatis Substrate Specificity of the Highly Thermostable Esterase EstDZ3 ChemBioChem2023,24,  e2022006   https://doi.org/10.1002/cbic.202200642

G Bakratsas, A Polydera, O Nilson, L Kossatz, C Xiros, P Katapodis, H. Stamatis, Single-cell protein production by Pleurotus ostreatus in submerged fermentation, Sustainable Food Technology, 1, 377-389, 2023 DOI: 10.1039/D2FB00058J 

C Alatzoglou, M Patila, A Giannakopoulou, K Spyrou, F Yan, W Li, N. Chalmpes, A.C Polydera, P. Rudolf, D. Gournis, H. Stamatis, Development of a Multi-Enzymatic Biocatalytic System through Immobilization on High Quality Few-Layer bio-Graphene Nanomaterials 13 (1), 127. 2023 https://doi.org/10.3390/nano13010127

Bakratsas, A. Polydera, O. Nilson, A.V. Chatzikonstantinou, Ch. Xiros, P. Katapodis, H. Stamatis, Mycoprotein production by submerged fermentation of the edible mushroom Pleurotus ostreatus in a batch stirred tank bioreactor using
agro-industrial hydrolysate, Foods 12(12), 2295;n2023 https://doi.org/10.3390/foods12122295

 

Fotiadou, D. Lefas, D. Vougiouklaki, A.Tsakni, D. Houhoula, H.Stamatis Enzymatic Modification of Pomace Olive Oil with Natural Antioxidants: Effect on Oxidative Stability Βiomolecules,13(7) 1034-1050, 2023; https://doi.org/10.3390/biom13071034

G Bakratsas, K Antoniadis, PE Athanasiou, P Katapodis, H Stamatis Laccase and Biomass Production via Submerged Cultivation of Pleurotus ostreatus Using Wine Lees Biomass 4 (1), 1-22,2023 https://doi.org/10.3390/biomass4010001

Ch. Alatzoglou, E.I. Tzianni, M. Patila, M.G. Trachioti, M.I. Prodromidis, H. Stamatis Structure-Function Studies of Glucose Oxidase in the Presence of Carbon Nanotubes and Bio-Graphene for the Development of Electrochemical Glucose Biosensors, Nanomaterials, 14, 85-101, 2024. https://doi.org/10.3390/nano14010085

A-G. Vasios, A. Skonta, M. Patila, H. Stamatis   Biocatalytic Performance of β-Glucosidase Immobilized on 3D-Printed Single- and Multi-Channel Polylactic Acid Microreactors Micromachines 2024, 15(2), 288; https://doi.org/10.3390/mi15020288

V. Chatzikonstantinou, M.G. Bellou, S. Spyrou, A. Papanikolaou, Y.V. Simos, D. Peschos, H. Stamatis Enhancement of the biological activity of hydroxytyrosol through its oxidation by laccase from Trametes versicolor Journal of Biotechnology

Volume 385, 10 April 2024, Pages 30-41 https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2024.02.011

Bakratsas, M. Samiotaki, P. Katapodis, H. Stamatis Proteomic Analysis of Pleurotus ostreatus Grown on Glucose and Xylose Mixtures in Submerged Fermentation Provides Insights into Differentiated Mycelial Composition Synthetic Biology and Engineering 2024, 2 (1), 10006;  https://doi.org/10.35534/sbe.2024.10006

E. Athanasiou, M. Patila, R. Fotiadou, A. V. Chatzikonstantinou, H. Stamatis Valorization of Wine Lees: Assessment of Antioxidant, Antimicrobial and Enzyme Inhibitory Activity of Wine Lees Extract and Incorporation in Chitosan Films Waste Biomass Valor (2024). https://doi.org/10.1007/s12649-024-02524-1