Εργαστήριο Ζωολογίας 

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Λεονάρδος Ιωάννης