Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος

Τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

Παρακάτω θα βρείτε με αλφαβητική σειρά τα μέλη Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.

Ανδρέου Λευκοθέα-Βασιλική
Αντικείμενο: Αγγλικά για Επιστημονικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007324