Τεχνολογία Τροφίμων

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE611

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση ΤΠΕ
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐course

Περιεχόμενα μαθήματος

1. Ορισμοί και γενικές αρχές στην τεχνολογία τροφίμων

2. Σύσταση, θρεπτικά συστατικά

3. Διατροφική αξία των τροφίμων.

4. Βασικές ομάδες συστατικών των τροφίμων

 • υδατάνθρακες
 • πρωτεΐνες
 • λίπη και έλαια
 • νερό
 • ανόργανα συστατικά
 • βιταμίνες

5. Πρόσθετα τροφίμων

6. Υγειινή και ασφάλεια τροφίμων

 • αλλοιώσεις τροφίμων
 • πηγές επιμόλυνσης των τροφίμων

7. Αρχές επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων

8. Συσκευασίας τροφίμων

 • υλικά συσκευασία
 • χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε άμεση επαφή με τρόφιμα

9. Ποιοτικός και οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» έχει ως στόχο την κατανόηση:

 • των γενικών αρχών της τεχνολογίας των τροφίμων
 • της σύστασης, των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων
 • της διατροφική αξία των τροφίμων
 • τις βασικές αρχές των μεθόδων επεξεργασίας των τροφίμων
 • τις μορφές συσκευασίας των τροφίμων
 • του ρόλου των πρόσθετων των τροφίμων
 • της συντήρησης των τροφίμων
 • της συσκευασίας των τροφίμων
 • της ασφάλειας των τροφίμων

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 26
 • Ασκήσεις Προσομοίωσης – Μελέτη περίπτωσης: 26
 • Αυτοτελής μελέτη: 25

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα): 77

Αξιολόγηση φοιτητών

Η επίδοση στο μάθημα αξιολογείται με την κοινή γραπτή εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • “Εισαγωγή στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Τροφίμων”, 2019, Σφλώμος Κωνσταντίνος, Βαρζάκας Θεόδωρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ
 • “Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων”, 2019, Κουτίνας Αθανάσιος, Κανελλάκη Μαρία, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΝ
 • “Χημεία τροφίμων”, 2021, Μπαδέκα Αναστασία, Κοντομηνάς Μιχαήλ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΝ