Χάλλεϋ Τζων – Μάξγουελ

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Οικολογία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δυναμικά Μοντέλα Βιοποικιλότητας (Dynamic Models of Biodiversity)
  • Εξαφάνιση (Extinction)
  • Οικολογία και Κλιματική Αλλαγή (Ecology and Climate Change)