Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη σταστική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009016
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Οργανική Χημεία και Φυσικοχημικές Εφαρμογές Βιοδραστικών Υπερμοριακών Ενώσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009058
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Μικροβιακή Γενετική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007494
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Λειτουργική Βιολογία Φυτών
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007904
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007282
(Ομότιμος Καθηγητής)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Κυτταρική και Μοριακή Ανοσολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007123
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Υδροβιολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007341
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημική Μηχανική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007315
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007439
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Νευροφυσιολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007395
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Ζώων με έμφαση στην Ιχθυολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007313
(Πρόεδρος Τμήματος)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή & Αναπαραγωγική Βιολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007917
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Γενετική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007101
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Βιοπληροφορική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007427
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μικροβιολογία
(Ομότιμος Καθηγητής)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007518
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ενζυμική Βιοτεχνολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007116
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Βιολογία - Γενετική πληθυσμών
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007375
(Ομότιμη Καθηγήτρια)
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007917
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων & Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009019
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημεία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007334
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Οικολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007337
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Ανοσολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007348
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολογία Ζώων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007345