Τράγκα Θεώνη

(Ομότιμη Καθηγήτρια)

Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο
Βιοχημεία – Μοριακή Βιολογία
Στοιχεία επικοινωνίας