Αρχεία Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2820-2826 Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2827-2833…

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ.  ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2658-2663 Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2664-2671 Αφένδρα Α.Σ.…

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ.  ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2516-2523 Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2524-2530 Αφένδρα Α.Σ.…

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ.  ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2371-2379 Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2380-2387 Αφένδρα Α.Σ.…

Σύμβουλος Φοιτητή (Παλαιά έτη)

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ.  ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2352-2368 Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2328-2351 Ανδρέου…