Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ. 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2371-2379
Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2380-2387
Αφένδρα Α.Σ. aafendra@uoi.gr 2388-2394
Γιώτης Χ. chyiotis@uoi.gr 2395-2400
Δουρής Β. vdouris@uoi.gr 2401-2407
Χρυσανθπούλου Α.  achrysan@uoi.gr 2408-2415
Καραγιάννη Η. hkaray@uoi.gr 2416-2423
Καταπόδης Π. pkatapo@uoi.gr 2424-2430
Κατή Β. vkati@uoi.gr 2431-2437
Λαμπρακάκης Χ. clabrak@uoi.gr 2438-2446
Λεονάρδος Ι. ileonard@uoi.gr 2447-2453
Μαραγκός Π. pmaragos@uoi.gr 2454-2460
Μιχαηλίδης Θ. tmichael@uoi.gr 2461-2467
Παπαλουκάς Κ. papalouk@uoi.gr 2468-2475
Σταμάτης Χ. hstamati@uoi.gr 2476-2483
Σωτηρόπουλος Κ. ksotirop@uoi.gr 2484-2491
Φίλιου Μ. mfiliou@uoi.gr 2492-2499
Χάλλεϋ Τζ.Μ. jhalley@uoi.gr 2500-2507
Ψαρροπούλου Α. cpsarrop@uoi.gr 2508-2515