Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ. 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2516-2523
Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2524-2530
Αφένδρα Α.Σ. aafendra@uoi.gr 2531-2538
Γιώτης Χ. chyiotis@uoi.gr 2539-2545
Δουρής Β. vdouris@uoi.gr 2546-2552
Χρυσανθπούλου Α.   achrysan@uoi.gr 2553-2560
Καραγιάννη Η. hkaray@uoi.gr 2561-2567
Καταπόδης Π. pkatapo@uoi.gr 2568-2574
Κατή Β. vkati@uoi.gr 2575-2583
Λαμπρακάκης Χ. clabrak@uoi.gr 2584-2590
Λεονάρδος Ι. ileonard@uoi.gr 2591-2597
Μαραγκός Π. pmaragos@uoi.gr 2598-2604
Μιχαηλίδης Θ. tmichael@uoi.gr 2605-2610
Παπαλουκάς Κ. papalouk@uoi.gr 2611-2615
Σταμάτης Χ. hstamati@uoi.gr 2616-2621
Σωτηρόπουλος Κ. ksotirop@uoi.gr 2622-2627
Τρογκάνης Α. atrogani@uoi.gr 2628-2633
Φίλιου Μ. mfiliou@uoi.gr 2633-2637
Χάλλεϋ Τζ.Μ. jhalley@uoi.gr 2638-2640
Ψαρροπούλου Α. cpsarrop@uoi.gr 2641-2644