Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ.
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2820-2826
Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2827-2833
Ανδρέου Λ. l.andreou@uoi.gr 2834-2840
Αφένδρα Α.Σ. aafendra@uoi.gr 2841-2847
Γιώτης Χ. chyiotis@uoi.gr 2848-2856
Δουρής Β. vdouris@uoi.gr 2857-2863
Καραγιάννη Η. hkaray@uoi.gr 2864-2868
Καταπόδης Π. pkatapo@uoi.gr 2869-2875
Κατή Β. vkati@uoi.gr 2876-2882
Λαμπρακάκης Χ. clabrak@uoi.gr 2883-2889
Λεονάρδος Ι. ileonard@uoi.gr 2890-2995
Μαραγκός Π. pmaragos@uoi.gr 2996-2901
Μιχαηλίδης Θ. tmichael@uoi.gr 2902-2907
Παπαλουκάς Κ. papalouk@uoi.gr 2908-2913
Παραμυθιώτης Σ. paramithiotis@uoi.gr 2914-2919
Σταμάτης Χ. hstamati@uoi.gr 2920-2925
Σωτηρόπουλος Κ. ksotirop@uoi.gr 2925-2930
Φίλιου Μ. mfiliou@uoi.gr 2931-2936
Χάλλεϋ Τζ.Μ. jhalley@uoi.gr 2937-2942
Χρυσανθακοπούλου Α. achrysan@uoi.gr 2943-2947
Ψαρροπούλου Α. cpsarrop@uoi.gr 2848-2952
Παραμυθιώτης Σ. paramithiotis@uoi.gr 2953-2955