Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Παρακαλούμε να εντοπίσετε τον Α.Μ. σας στον ακόλουθο πίνακα, ώστε να γνωρίζετε τον Σύμβουλο φοιτητή που σας έχει οριστεί για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ e-mail  επικοινωνίας Α.Μ. 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αδαμίδης K. cadamid@uoi.gr 2658-2663
Αλίβερτης Δ.  aliverti@uoi.gr 2664-2671
Αφένδρα Α.Σ. aafendra@uoi.gr 2672-2677
Γιώτης Χ. chyiotis@uoi.gr 2678-2684
Δουρής Β. vdouris@uoi.gr 2685-2690
Καραγιάννη Η. hkaray@uoi.gr 2691-2697
Καταπόδης Π. pkatapo@uoi.gr 2698-2703
Κατή Β. vkati@uoi.gr 2704-2710
Λαμπρακάκης Χ. clabrak@uoi.gr 2711-2716
Λεονάρδος Ι. ileonard@uoi.gr 2717-2722
Μαραγκός Π. pmaragos@uoi.gr 2723-2729
Μιχαηλίδης Θ. tmichael@uoi.gr 2730-2735
Παπαλουκάς Κ. papalouk@uoi.gr 2736-2742
Σταμάτης Χ. hstamati@uoi.gr 2743-2748
Σωτηρόπουλος Κ. ksotirop@uoi.gr 2749-2755
Τρογκάνης Α. atrogani@uoi.gr 2756-2761
Φίλιου Μ. mfiliou@uoi.gr 2762-2768
Χάλλεϋ Τζ.Μ. jhalley@uoi.gr 2769-2774
Χρυσανθοπούλου Α. achrysan@uoi.gr 2775-2781
Ψαρροπούλου Α. cpsarrop@uoi.gr 2782-2787
Ανδρέου Λ. l.andreou@uoi.gr 2788-2794
Βαρέλη Α. kvareli@uoi.gr 2795-2800
Γιαννόπουλος Θ. thgianno@uoi.gr 2801-2805
Κονιδάρης  kkonida@uoi.gr 2806-2810
Πολυδερα Α. apolyder@uoi.gr 2811-2816