Παθογένεια της νόσου Πάρκινσον, με επικέντρωση σε μοριακούς και βιοχημικούς μηχανισμούς συσσωμάτωσης και νευροτοξικότητας σχετιζόμενους με την α-συνουκλείνη και δυσλειτουργία μηχανισμών αποικοδόμησης πρωτεινών στο νευρικό σύστημα.

Παθογένεια της νόσου Πάρκινσον, με επικέντρωση σε μοριακούς και βιοχημικούς μηχανισμούς συσσωμάτωσης και νευροτοξικότητας σχετιζόμενους με την α-συνουκλείνη και δυσλειτουργία μηχανισμών αποικοδόμησης πρωτεινών στο νευρικό σύστημα.

Υποβολή απάντησης