Παραγωγή πρωτεϊνών ως υποκατάστατο ζωικών πρωτεϊνών από καλλιέργειες βασιδιομυκήτων σε βιοαντιδραστήρες

Παραγωγή πρωτεϊνών ως υποκατάστατο ζωικών πρωτεϊνών από καλλιέργειες βασιδιομυκήτων σε βιοαντιδραστήρες

Υποβολή απάντησης