Μηχανισμοί εκφορτίσεων κατά ριπάς (burst firing) πυραμιδικών κυττάρων  κατά την ανάπτυξη, με ενδοκυττάριες καταγραφές (sharp electrode recording) – Πειραματική

Μηχανισμοί εκφορτίσεων κατά ριπάς (burst firing) πυραμιδικών κυττάρων  κατά την ανάπτυξη, με ενδοκυττάριες καταγραφές (sharp electrode recording) – Πειραματική

Υποβολή απάντησης