Μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διατηρούν την πρωτεϊνική ομοιόσταση κατά τη γήρανση στο νηματώδη C. elegans

Μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διατηρούν την πρωτεϊνική ομοιόσταση κατά τη γήρανση στο νηματώδη C. elegans

Υποβολή απάντησης