Δημιουργία ή/και χαρακτηρισμός μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της VE-cadherin

Δημιουργία ή/και χαρακτηρισμός μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της VE-cadherin

Υποβολή απάντησης