Χαρακτηρισμός κυτταρικού μοντέλου της νόσου Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (νευροβιολογία, χρήση βλαστοκυττάρων ως μοντέλα ανθρώπινων ασθενειών)

Χαρακτηρισμός κυτταρικού μοντέλου της νόσου Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (νευροβιολογία, χρήση βλαστοκυττάρων ως μοντέλα ανθρώπινων ασθενειών)

Υποβολή απάντησης